Forum Diabetologicum - Číslo /2023

Editorial

63
Editoriál

66
DIAEXPLORER: prieskum inzulínovej liečby a výskytu chronických komplikácií u diabetikov 2. typu na Slovensku

Ingrid Dravecká, Marek Macko, Katarína Černá

77
Prevalencia, skríning a popôrodná kontrola gestačného diabetu u pacientok v poistnom kmeni zdravotnej poisťovne Dôvera

Daniela Adamkovičová, Miriam Avramovová, Silvia Dókušová, Ivan Tkáč, Beata Saal, Martin Selvek, Roman Mužik


Přehledová práce

85
Vplyv preobezity a obezity na gynekologické ochoreni

Alžbeta Kováčová, Karol Dókuš

92
Dieťa diabetickej matky

Lucia Časnocha Lúčanová, Mirko Zibolen

98
Diabetes mellitus z pohľadu asistovanej reprodukcie

Silvester Galo

103
Liečba metformínom a jeho vplyv na prežívanie pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Andrej Dukát, Juraj Payer, Ján Kyselovič, Milan Kriška, Patrik Valent, Peter Jackuliak


106
Feochromocytóm v gravidite – kazuistika a prehľad literatúry

Kristína Tomová, Petra Barboríková, Richard Školka, Karol Dókuš


Správy z odborných podujatí

111
Novinky z 83. konferencie Americkej diabetologickej spoločnosti

Ivan Tkáč


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa