Úvodník


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 1, s. 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie,

vážení autoři, recenzenti a sponzoři,

rok 2013 byl pro náš časopis velmi významný: po mnohaletém úsilí se nám podařilo získat impakt faktor (IF). Děkujeme všem, kteří k tomuto významnému úspěchu přispěli, zejména autorům za kvalitní rukopisy s bohatou odezvou citací. Získání IF je pro náš časopis velmi povzbudivé, ale zároveň také zavazující. Hodnocení kvality časopisů, které získaly IF, je každoročně opakováno, takže můžeme hodnotu IF postupně zvyšovat, ale můžeme o IF také zcela přijít. Publikování kvalitních článků je tedy výzvou jak pro autory, tak pro recenzenty našeho časopisu. K udržení IF významně přispívá vysoká citovanost článků publikovaných v našem časopisu, ale pozor: autocitace jsou naopak hodnoceny negativně. Získání IF se příznivě projevilo na počtu rukopisů posílaných do našeho časopisu k publikování. Toto přináší zvýšené nároky na práci redakční rady a může i způsobit prodloužení čekací doby na publikaci – fronta rukopisů se prodlužuje. Žádáme tedy autory o trpělivost při čekání, jak jejich rukopis dopadne. Redakční rada nemá bohužel kapacitu na automatické informování autorů o aktuálním stavu vývoje rukopisu – nejsme profesionální redaktoři, práci v redakční radě našeho časopisu provádíme z nadšení pro věc, navíc k naší skutečné profesi. Samozřejmě, na vyžádání vždy informaci o aktuálním stavu rukopisu autorům poskytujeme.

Je ještě jedna okolnost, která apelovala na toleranci a shovívavost autorů: jakýmsi nedopatřením došlo v instituci, která v zahraničí provádí indexaci článků zahrnutých v PUBMED, u některých čísel našeho časopisu u autorů k prohození křestních jmen a příjmení. Redakční rada opakovaně žádala o nápravu a díky intervenci české instituce, která posílá jednotlivá čísla do zahraničí k indexaci, byla konečně chyba opravena. Redakční rada časopisu doufá, že uvedená chyba se již nebude opakovat. K prevenci chyby s přehozením křestního jména s příjmením, což pro zahraniční kurátory databází u českých jmen může snadno nastat, dohodla redakční rada Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie na svém prvním letošním jednání, že u autorů budou uváděny jen iniciály křestních jmen.

Od druhého čísla ročníku 2013 náš časopis pro ČLS JEP připravuje Mladá fronta, a. s., podobně jako řadu jiných časopisů vydávaných ČLS JEP. Redakční rada s potěšením konstatuje, že pracovníci Mladé fronty od chvíle získání IF nám obětavě pomáhají stíhat termíny vydávání jednotlivých čísel, protože dodržování harmonogramu je též důležitým ukazatelem pro udržení IF.

Na závěr redakční rada děkuje sponzorům, kteří formou inzerce v našem časopisu pomáhají udržet rozpočet tak, aby časopis nebyl příliš ve finanční ztrátě.

Děkujeme všem, kdo v minulém ročníku podpořili časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie: autorům, recenzentům, sponzorům. Doufáme ve Vaši podporu i v ročníku 2014.

Vaše redakční rada časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.


Štítky
Hygiena a epidemiológia Infekčné lekárstvo Mikrobiológia

Článok vyšiel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa