Chřipka v sezonách 2009-2013 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, východní Čechy


Chřipka v sezonách 2009-2013 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, východní Čechy

Cíle:
Porovnat čtyři postpandemické chřipkové sezony 2009–2013 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a porovnat používané rychlé testy detekce antigenů (RAT) s výsledky z real time RT-PCR.

Materiál a metody:
V období mezi listopadem 2009 a červnem 2013 bylo vyšetřeno celkem 3845 vzorků od pacientů s respiračními obtížemi za použití rychlých testů detekce antigenů (Influenza A/B 2 Panel Test (GECKO® Pharma, Germany), Rapid VIDITEST Influenza A + B Card (VIDIA®, Czech Republic) a BinaxNOW Influenza A&B Test (ALERE®, USA) nebo za použití real time RT-PCR (RTR InfA/H1N1 Detection Set (Roche®), RealStar® Influenza S a T RT-PCR Kit 3.0 (Altona®, Germany).

Výsledky:
Celkem 1059 vzorků bylo současně vyšetřeno metodou RAT a real time RT-PCR. Celková senzitivita a specificita použitých RAT v porovnání s PCR byla 32,2 % a 98,1 % pro chřipku A a 17,6 % a 99,4 % pro chřipku B. Vyšší senzitivita RAT byla zaznamenána u dětí (66,6 %) než u dospělých (14,3–40,0 %). V prvních třech postpandemických sezonách byl zaznamenán pozvolný pokles pozitivních vzorků z 23,5 % v sezoně 2009–2010 k 3,3 % v sezoně 2011–2012. Ale v poslední chřipkové sezoně 2012–2013 došlo k rapidnímu nárůstu pozitivních záchytů na 31,5 %, navíc s vysokým procentem podílu pandemického kmene chřipky A/H1N1/2009 (79,6 %).

Závěr:
Naše výsledky potvrdily nedostatečnou senzitivitu všech používaných testů rychlé detekce antigen, a potvrdily tak nezbytnost rutinního používání konfirmačních metod, jako např. real time RT-PCR. Taktéž byl v naší studii zaznamenán rapidní nárůst případů chřipky v poslední sezoně, který nebyl doposud nijak vysvětlen.

Klíčová slova:
chřipka – metoda PCR – immunochromatografická assays


Autoři: M. Fajfr 1,2;  V. Štěpánová 2;  L. Plíšková 3
Působiště autorů: Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Králové 1;  Institute of Clinical Microbiology, University Hospital in Hradec Králové, Hradec Králové 2;  Institute of Clinical Biochemistry and Diagnostics, Department of Molecular Biology, University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 1, s. 10-16
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Cíle:
Porovnat čtyři postpandemické chřipkové sezony 2009–2013 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a porovnat používané rychlé testy detekce antigenů (RAT) s výsledky z real time RT-PCR.

Materiál a metody:
V období mezi listopadem 2009 a červnem 2013 bylo vyšetřeno celkem 3845 vzorků od pacientů s respiračními obtížemi za použití rychlých testů detekce antigenů (Influenza A/B 2 Panel Test (GECKO® Pharma, Germany), Rapid VIDITEST Influenza A + B Card (VIDIA®, Czech Republic) a BinaxNOW Influenza A&B Test (ALERE®, USA) nebo za použití real time RT-PCR (RTR InfA/H1N1 Detection Set (Roche®), RealStar® Influenza S a T RT-PCR Kit 3.0 (Altona®, Germany).

Výsledky:
Celkem 1059 vzorků bylo současně vyšetřeno metodou RAT a real time RT-PCR. Celková senzitivita a specificita použitých RAT v porovnání s PCR byla 32,2 % a 98,1 % pro chřipku A a 17,6 % a 99,4 % pro chřipku B. Vyšší senzitivita RAT byla zaznamenána u dětí (66,6 %) než u dospělých (14,3–40,0 %). V prvních třech postpandemických sezonách byl zaznamenán pozvolný pokles pozitivních vzorků z 23,5 % v sezoně 2009–2010 k 3,3 % v sezoně 2011–2012. Ale v poslední chřipkové sezoně 2012–2013 došlo k rapidnímu nárůstu pozitivních záchytů na 31,5 %, navíc s vysokým procentem podílu pandemického kmene chřipky A/H1N1/2009 (79,6 %).

Závěr:
Naše výsledky potvrdily nedostatečnou senzitivitu všech používaných testů rychlé detekce antigen, a potvrdily tak nezbytnost rutinního používání konfirmačních metod, jako např. real time RT-PCR. Taktéž byl v naší studii zaznamenán rapidní nárůst případů chřipky v poslední sezoně, který nebyl doposud nijak vysvětlen.

Klíčová slova:
chřipka – metoda PCR – immunochromatografická assays


Zdroje

1. World Health Organisation[online]. Programmes and projects. Influenza – FluNet [cit. 2013-08-04]. Dostupné na www: http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/.

2. Choi YJ, Nam HS, Park JS, et al. Comparative analysis of the multiple test methods for the detection of pandemic influenza A/H1N1 2009 virus. J Microbiol Biotechnol, 2010;20:1450–1456.

3. Dawood FS, Iuliano AD, Meltzer MI, et al. Estimated global mortality associated with the first 12 month of 2009 pandemic influenza A H1N1 virus circulation: a modelling study. Lancet Infect Dis, 2012;12(9):687–695.

4. World Health Organisation[online]. Influenza – Health topic [cit. 2013-08-04]. Dostupné na www: http://www.who.int/topics/influenza/en/.

5. European Centre for Disease Prevention and Control [online]. ECDC Annual Epidemiological reports on communicable diseases in Europe 2009 – 2012[cit. 2013-08-04]. Dostupné na www: http://ecdc.europa.eu/en/publications/surveillance_reports/Pages/index.aspx.

6. Moss RB, Steigbigel RT, Sanders RL, Fang F. Perspective: Emerging challenges in the treatment of influenza and parainfluenza in transplant patients. Adv Virol, 2011;910930.

7. Genzenmueller T, Kluba J, Hilfrich B, et al. Comparison of the performance of direct fluorescent antibody staining, a point-of-care rapid antigen test and virus isolation with that of RT-PCR for the detection of novel 2009 influeza A (H1N1) virus in respiratory specimens. J Med Microbiol, 2010;59:713–717.

8. Leonardi GP, Mitrache I, Pigal A, Freedman L. Publichospital-based laboratory experience during an outbreak of pandemic influenza A (H1N1) virus infection. J Clin Microbiol, 2010;48:1189–1194.

9. Reynders M, De Foor M, Maaroufi Y et al. Prospective evaluation of Coris Influ-A&B Respi-Strip and of BinaxNOW Influenza A&B assay against viral culture and real-time PCR assay for detection of 2009 pandemic influenza A/H1N1v in Belgian patients. Acta Clin Belg, 2012;67:94–98.

10. Self WH, MacNaughton CD, Grijalva CG, et al. Diagnostic performance of the BinaxNow Influenza A&B rapid antigen test in ED patients. Am J Emerg Med, 2012;30(9):1955–1961.

11. Ginocchio C, Zhang F, Manji R et al. Evaluation of multiple test methods for the detection of novel influenza A (H1N1) during the New York City outbreak. J Clin Virol, 2009;45:191–195.

12. Cheng VCC, To KKW, Tse H, Hung IFN et Yuen K-Y. Two years after pandemic influenza A/2009/H1N1: What have we learned? Clin Microbiol Rev, 2012;25(2):223–263.

13. Kissová R, Maďarová L, Klement C. Laboratórna diagnostika pandemickej chrípky na Odbore lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v sezóne 2009/2010. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2011;60(1):32–37.

14. Státní zdravotní ústav[online]. Chřipka. Zpráva o chřipkové aktivitě, hlášení a výsledky laboratorních vyšetření [cit. 2013-08-26]. Dostupné na: http://www.szu.cz/tema/prevence/hlaseni-a-vysledky.

15. Cruz AT, Demmler-Harrison GJ, Caviness AC, Buffone GJ, Revell PA. Performance of a rapid influenza test in children during the H1N1 2009 influenza A outbreak. Pediatrics, 2010;125;e645.

16. Chatrand C, Leeflang MM, Minion J, Brewer T, Paj M. Accurancy of rapid influenza diagnostic tests: meta-analysis. Ann Intern Med, 2012;156(7):500-511.

17. Státní zdravotní ústav[online]. Národní referenční laboratoř pro chřipku, Surveillance [cit. 2013-08-26]. Dostupné na www: http://www.szu.cz/surveillance-nrl-pro-chripku

Štítky
Hygiena a epidemiológia Infekčné lekárstvo Mikrobiológia

Článok vyšiel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa