Koronavirus hýbe světem: Víte jak se chránit a jak postupovat v případě podezření?

13. 3. 2020

Na území České republiky bylo aktuálně potvrzeno několik desítek případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 (dříve 2019-nCoV), který se od prosince loňského roku šíří z čínské provincie Chu-pej. Proto jsme pro vás připravili alespoň stručný souhrn informací jak postupovat v případě kontaktu s pacientem, jehož příznaky by mohly odpovídat nákaze tímto virem. Ačkoliv totiž někteří experti vyjadřují naději, že epidemie označená jako Covid-19 začne již v dubnu ustupovat, například Světová zdravotnická organizace (WHO) jejich optimismus nesdílí a naopak očekává, že šíření viru bude pokračovat.

Plné znění algoritmu jak postupovat dle klinických a epidemiologických kritérií při ošetření, laboratorním vyšetření a předávání informací je dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR pod záložkou „Čínský koronavirus“ v sekci
„Pro zdravotníky“ (další užitečné odkazy a kontakty souhrnně uvádíme na konci článku).

Kdo je potenciálně nebezpečný?

Lidé, kteří v posledních 14 dnech opustili Čínu, Itálii nebo jinou postiženou oblast a mají tyto klinické příznaky:

 • tělesná teplota > 38 °C
 • dušnost
 • kašel
 • zánět nosohltanu
 • poslechový nebo rtg nález oboustranného postižení plicního parenchymu nebo ARDS

Co má učinit lékař prvního kontaktu?

V případě, že se lékař u pacienta setká s podezřením na tuto infekci, je třeba kontaktovat místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a po konzultaci s nimi zavolat zdravotnickou záchrannou službu, která dotyčného převeze na spádové krajské infekční oddělení. Postup je dle ředitelky protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňky Jágrové stejný jak pro ambulance, tak pro nemocnice.

Laboratorní vyšetření pacienta je obvykle hotové do 24 hodin, proto by s ním měl lékař zůstat v kontaktu.

Jak se účinně chránit?

Zdravotnický personál, kterému se ohlásí pacient vykazující výše uvedené příznaky po návratu z Číny, by měl při jeho vyšetření použít následující osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Vybavit jimi ordinaci však není povinné, pouze doporučené:

 • voděodolný empír (overal Tyvek)
 • ochranné brýle nebo štít, ideálně odpovídající konturám obličeje a kompatibilní s respirátorem
 • rouška (ústenka) FFP2 nebo lépe FFP3 s výdechovým ventilem
 • rukavice
 • dezinfekční prostředky s plně virucidními účinky

Pacientovi by měla být nasazena ústenka FFP3 bez výdechového ventilu.

Zde se můžete podívat na video, jež natočili zdravotníci z Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, které názorně ukazuje jak postupovat v případě, že se v ordinaci objeví pacient s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Jak a komu případ hlásit?

O všech pacientech vyšetřovaných s podezřením na nákazu virem 2019-nCoV a o výsledcích jejich virologických laboratorních vyšetření je třeba informovat:

 • poskytovatele zdravotních služeb;
 • epidemiologa místně příslušné krajské hygienické stanice (KHS), který informuje MZ ČR – sekci hlavní hygieničky ČR.

MZ ČR následně informuje WHO a Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

Jak se má zachovat pacient?

Dle doporučení ECDC by lidé, kteří se vrátili z rizikové oblasti a do 14 dnů od návratu se u nich objevily horečka > 38 °C, potíže s dýcháním a kašel, měli dodržet následující opatření:

 • Zůstat doma a nikam nechodit, vyhnout se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Kontaktovat místně příslušné oddělení infekčního lékařství a informovat o svém stavu a o pobytu v rizikové oblasti.
 • Často si mýt ruce mýdlem a vodou, případně dezinfekčními přípravky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Při kašli si zakrývat ústa a nos kapesníkem nebo použít rukáv. Ne ruce!
 • Pokud jsou vyzváni k vyšetření na infekčním oddělení, nejezdit tam hromadnou dopravou. Pokud je to možné, měl by si pacient nasadit ochrannou roušku a do čekárny vstoupit až na základě domluvy s personálem.

Lidé, kteří se vrátili z rizikové oblasti nebo přestupovali na velkých asijských letištích, ale nevykazují žádné příznaky onemocnění, by měli:

 • Po celou dobu inkubační doby, tj. 14 dní od odletu z rizikové oblasti, pokud možno zůstat doma a minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
 • Často si mýt ruce mýdlem a vodou nebo dezinfekčními přípravky na bázi min. 70% alkoholu.
 • Telefonicky kontaktovat pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice (jejich seznam naleznete zde), které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
 • Všeobecný praktický lékař vystaví dotyčnému případné potvrzení o nařízení karantény.
 • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilie/febrilie, kašel či dušnost, kontaktovat místně příslušné oddělení infekčního lékařství a dále postupovat tak, jak je uvedeno výše.

Kam se obrátit pro další informace?

V ČR existuje informační linka Státního zdravotního ústavu (9–21 hod) na čísle 724 810 106.

Aktuální sdělení o počtu nakažených ve světě i u nás stejně jako řadu dalších důležitých dokumentů naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu (včetně přehledně graficky ztvárněných základních informací), Evropského střediska pro kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace. WHO rovněž připravila zajímavý souhrn mýtů a faktů okolo koronaviru formou infografiky (ukázku přikládáme níže).

 
zdroj: WHO


zdroj: WHO


zdroj: WHO

redakce proLékaře.czŠtítky
Infekčné lekárstvo Interné lekárstvo Praktické lekárstvo pre dospelých
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa