Biologické a chemické zbrane
Pripravenosť a odpoveď


Autori: Cyril Klement;  Roman Mezencev;  Jiří Bajgar
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 1, s. 73
Kategória: Recenze

Komplexne pojatá publikácia je napísaná na 781 stranách, s bohatou bibliografiou, 61 tabuľkami a 106 obrázkami a schémami. Rozsiahla príloha obsahuje Vybranú terminológiu biologických a chemických zbraní a veľmi komplexne zhromaždené Vybrané súvisiace dokumenty. Ako bonus sa dá označiť skvelé technické spracovanie na výbornom lesklom papieri, na ktorom vyniknú farebné fotografie.

Medzinárodne zložený autorský kolektív – doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. (SR), doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (ČR) a RNDr. Roman Mezencev, PhD, MSc. (USA) predstavuje kolekciu špičkových odborníkov v prejednávanej problematike. Autorský kolektív dopĺňa ďalších 8 významných odborníkov z domáceho prostredia – Mgr. Soňa Feiková, PhD; RNDr. Renáta Kissová, PhD; RNDr. Hana Kubátová, PhD; Ing. Igor Kucer, PhD; RNDr. Lucia Maďarová, PhD; doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.; MUDr. Darina Sedláková, MPH a RNDr. Peter Sirági.

Vlastný obsah publikácie je členený na kapitoly Biologické zbrane a bioteroriz­mus ako výzva pre verejné zdravotníctvo, Multilaterálne prístupy riešenia hrozby šírenia zbraní hromadného ničenia, História biologickej vojny a bioterorizmu, Biologické zbrane – technológia, výroba, účinky a spôsoby použitia, ochrana proti biologickým zbraniam, Biosafety a biosecurity z pohľadu BWC, Mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane, Bojové otravné látky používané ako náplne chemických zbraní.

Z pohľadu klinika je mimoriadne dobre spracovaná kapitola o mikrobiológii, epidemiológii a terapii vybraných ochorení, prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane. Nemenej zaujímavá je i kapitola o histórii biologickej vojny.

Aktuálnosť predkladanej publikácie je nesporná. Dosvedčuje to nedávne použitie bojových chemických látok v občianskej vojne v Sýrii, ale i možnosť náhodného zavlečenia infekčných ochorení s vysokou úmrtnosťou na naše územie turistickými cestami. Napokon najpresvedčivejším dôkazom aktuálnosti problematiky je tohoročné udelenie Nobelovej ceny za mier Organizácii pre zákaz chemických zbraní.

Publikácia sa dá označiť za mimoriadne významnú nielen z pohľadu Verejného zdravotníctva, ale i štátnej správy.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Štítky
Hygiena a epidemiológia Infekčné lekárstvo Mikrobiológia

Článok vyšiel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa