Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.†
27. 9. 1950 – 19. 10. 2013


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2013; 68 (6): 355-356.
Kategorie: Editorial

S lítostí jsme nuceni oznámit celé pediatrické veřejnosti, že dne 19. října 2013 náhle a zcela nečekaně ve věku 63 let zemřel pan doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.

Již jako nadějného studenta Lékařské fakulty v Hradci Králové si ho vyhlédl tehdejší přednosta zdejší dětské kliniky prof. Plachý. Mladý absolvent k němu nastoupil na podzim 1976 a po šesti letech práce sekundárního lékaře se od roku 1982 stal odborným asistentem. Od počátku osmdesátých let byl spoluřešitelem výzkumných úkolů se zaměřením na vývoj imunity u malabsorpčního syndromu a v roce 1988 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Imunologické aspekty diagnostiky celiakální sprue u dětí“. V roce 1990 pak byl jmenován docentem pediatrie. Docent Pozler na klinice v letech 1994–1997 působil jako zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, od roku 1999 jako zástupce přednosty pro výuku a od roku 2008 byl zástupcem přednosty pro výuku, vědu a výzkum.

Svoji odbornou kariéru spojil s dětskou gastroenterologií. V ambulanci pro dětskou gastroenterologii a výživu hradecké dětské kliniky pracoval již od roku 1977. V letech 2000–2008 stál v čele Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu při České pediatrické společnosti ČLS JEP, v letech 2001–2003 byl členem výboru České gastroenterologické společnosti a v roce 2004–2005 zasedal v expertní komisi pro celiakální sprue Ministerstva zdravotnictví ČR. Od roku 2005 působil jako člen akreditační komise pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu a současně pracoval v akreditační a atestační komisi pro obor pediatrie. Publikoval řadu významných prací u nás i v zahraničí, stal se členem redakčních rad více časopisů (Lékařské zprávy LF UK HK, Pediatrie pro praxi, Pediatrie po promoci, Česká a slovenská gastroenterologie, Folia Gastroenterologica et Hepatologica) a od roku 2005 až dosud zastával funkci vedoucího redaktora časopisu Česko-slovenská pediatrie.

Po desetiletí byl opakovaně úspěšným řešitelem grantů IGA, v letech 1995–2004 působil jako člen Oborové komise pro pediatrii IGA Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento úctyhodný výčet aktivit doplňuje dále práce vědeckého sekretáře Spolku lékařů ČLS JEP v Hradci Králové a například členství v Centrální etické komisi ČLK. V roce 2012 se docent Pozler na Lékařské fakultě stal proděkanem pro specializační vzdělávání lékařů a od ledna 2013 po zásluze zastával funkci předsedy České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Běžnou praxi přitom nikdy nezanedbával. Vždy patřil mezi vyhledávané lékaře. Pracoval v gastroenterologické poradně, více než dvacet let vedl oddělení kojenců a sloužil pohotovostní ústavní služby zprvu i na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro větší děti, posléze na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence. Těžko docenitelná byla také jeho snaha o řešení dlouhodobé koncepce rozvoje péče o děti všech kategorií na mateřské klinice. Rodiče malých pacientů si ho nesmírně vážili. Pro široký odborný rozhled, pracovitost a houževnatost byl odbornou veřejností velmi respektován. Mezi spolupracovníky byl oblíben pro pozitivní charakterové vlastnosti, smysl pro humor i lidský přístup. Svými hlubokými znalostmi a zkušenostmi jim ochotně pomáhal řešit složité případy. Schopnost skvěle přednášet mu trvale přinášela popularitu u studentů. Řada z nich se postupně stala jeho kolegy a někteří měli to štěstí, že pod jeho vedením posléze dosáhli doktorské vědecké hodnosti.

Odchod docenta Pozlera nás všechny zaskočil a naplnil hlubokým zármutkem. Česká pediatrie s ním ztrácí jednoho ze svých nejvýznamnějších představitelů.

Čest jeho památce!

Lékaři a sestry Dětské kliniky LF a FN v Hradci Králové

Za výbor České pediatrické společnosti


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa