Vaskulární anomálie v dětském věku – nová klasifikace, vývoj a možnosti léčby


Vaskulární anomálie v dětském věku – nová klasifikace, vývoj a možnosti léčby

Vaskulární léze jsou v kojeneckém a dětském věku běžné, ale jejich klasifikace není jednotná. V roce 1996 Mezinárodní společnost pro studium vaskulárních anomálií schválila jejich nové roztřídění, které bylo odvozené ze schématu původně navrženého Mullikenem a Glowackim. Jejich záměrem bylo zavést společný jazyk pro lékařské specialisty rozdílných oborů, kteří pečují o děti s tímto postižením. Jsou vymezeny dvě skupiny vaskulárních anomálií: vaskulární tumory (z nichž jsou nejčastější kojenecké hemangiomy) a vaskulární malformace. Klasifikace je založena na rozdílech v buněčné kinetice a vývoji těchto lézí. Autorky sumarizují klasifikaci, patogenezi, management, prognózu a léčbu vaskulárních anomálií.

Klíčová slova:
vaskulární anomálie, klasifikace, patogeneze, management, prognóza, léčba


Vascular Anomalies in Children – a New Classification System, Natural History and Treatment

Vascular lesions are common in infants and children, but their precise classification can be confusing. In 1996, the International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) approved a classification system modified from the scheme originally proposed by Mulliken and Glowacki. Their aim was to establish a common language for the many different medical specialists involved in the management of these lesions. Two groups of vascular anomalies are delineated: vascular tumors (of which hemangioma of infancy is the most common) and vascular malformations.

The classification was based on differences in the cellular kinetics and natural history of these lesions. The authors summarize the classification, pathogenesis, management, treatment and prognosis of vascular anomalies.

Key words:
vascular anomalies, classification, pathogenesis, management, prognosis, therapy


Autoři: J. Šimková 1;  M. Ganevová 2;  J. Radvanská 2;  Š. Čapková 1
Působiště autorů: Dermatologická ambulance, Dětská poliklinika, FN Motol, Praha primář MUDr. P. Tláskal, CSc. 1;  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Starý, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (1): 20-26.
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Vaskulární léze jsou v kojeneckém a dětském věku běžné, ale jejich klasifikace není jednotná. V roce 1996 Mezinárodní společnost pro studium vaskulárních anomálií schválila jejich nové roztřídění, které bylo odvozené ze schématu původně navrženého Mullikenem a Glowackim. Jejich záměrem bylo zavést společný jazyk pro lékařské specialisty rozdílných oborů, kteří pečují o děti s tímto postižením. Jsou vymezeny dvě skupiny vaskulárních anomálií: vaskulární tumory (z nichž jsou nejčastější kojenecké hemangiomy) a vaskulární malformace. Klasifikace je založena na rozdílech v buněčné kinetice a vývoji těchto lézí. Autorky sumarizují klasifikaci, patogenezi, management, prognózu a léčbu vaskulárních anomálií.

Klíčová slova:
vaskulární anomálie, klasifikace, patogeneze, management, prognóza, léčba


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2005 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa