Zaostrené na gastrointestinálny trakt


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Časy, keď sa patológ pri diagnostike najbežnejších polypov hrubého čreva rozhodoval medzi dvoma možnosťami (adenomatózny polyp versus hyperplastický polyp) sú nenávratne preč. Dnes si musí patológ správne vybrať z viacerých diagnostických kategórií “serrated” polypov, ktoré zahŕňajú tri podtypy hyperplastického polypu, tradičný “serrated” adenóm (TSA) a sesilný “serrated“ adenóm (SSA; vzhľadom na chýbanie dysplázie snáď správnejšie nyzývaný “sessile serrated polyp” alebo “sessile serrated lesion”). Aj keď morfologicky/cytologicky väčšina týchto polypov nemá charakter dysplastických lézií, epidemiologické a genetické štúdie jednoznačne dokazujú, že prinajmenšom TSA a SSP môžu byť prekurzormi kolorektálneho adenokarcinómu, pričom progresia benígneho polypu do invazívneho karcinómu môže byť relatívne rýchla (môže vzniknúť tzv. intervalový karcinóm medzi dvoma endoskopickými kontrolami). Správna diagnostika “serrated” polypov je preto mimoriadne dôležitá. Okrem iného sa od správnej histologickej klasifikácie odvíja manažment lézií, napr. frekvencia endoskopických kontrol, plánovanie kompletnej endoskopickej alebo chirurgickej ablácie polypu, prípadne diagnostika a manažment syndrómu “serrated” polypózy. Udáva sa, že karcinómy vznikajúce “serrated” cestou môžu tvoriť 30 – 35 % všetkých kolorektálnych karcinómov a od karcinómov vznikajúcich tradičnou cestou (s chromozómovou nestabilitou) sa líšia epidemiologicky, geneticky a aj prognosticky (napr. časť “serrated” karcinómov patrí medzi mikrosatelitovo nestabilné karcinómy, ktoré ale nie sú asociované s Lynchovym syndrómom, majú dobrú prognózu, ale zlú odpoveď na konvečnú chemoterapiu). Vďaka čoraz dokonalejšej endoskopickej technike sú pomerne často bioptované úplne malé “serrated” polypoidné lézie, ktoré sú mikroskopicky subtílne a pri histologickom hodnotení ľahko prehliadnuteľné alebo ťažko klasifikovateľné. Pravdepodobne najčastejšie prehliadaným “serrated” polypom je hyperplastický polyp z pohárikovitých buniek – “goblet cell type“ a veľké problémy spôsobuje aj diagnóza incipientného SSP. Bolo dokázané, že diagnostickú istotu a reprodukovateľnosť diagnózy “serrated” polypov signifikantne zlepšuje používanie referenčného článku. A to je výborný dôvod prečo mať článok autorov Doc. Chlumskej a spol., ktorý prehľadne sumarizuje a ilustruje diagnostiku “serrated” polypov, vždy v dosahu, niekde vedľa mikroskopu. Ďalšie články “doškoľovacej” časti čísla sú taktiež venované patológii gastrointestinálneho traktu. Veríme, že update Doc. Dauma a spol. na tému refluxnej choroby pažeráka, ako aj článok s algoritmami pre diagnostiku non-refluxných ezofagitíd, budú užitočnými pomocníkmi v rutínnej diagnostike.

Gastrointestinálny trakt je miestom najčastejšieho výskytu extranodálnych malígnych lymfómov. Preto sa určite aj non-hematopatológom bude hodiť článok prezentujúci vlastné skúsenosti a praktické rady ako neurobiť chybu pri diagnostike najčastejších lymfoproliferácií dolného GIT-u autorov prof. Planka a spol. A nakoniec, GIT tématiku sme zachovali aj v rubrike Jaká je Vaše diagnóza. Číslo je tradične doplnené výbornými originálnymi článkami a kazuistikami ako aj kvalitným Monitorom noviniek v našom odbore, ktoré by nemali nikomu újsť.

Za celú redakciu Vám prajem príjemné a užitočné čítanie !

Marián Švajdler


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa