Jaká je Vaše diagnóza?


Autoři: Marián Švajdler- 1 3;  Mária Zakuciová 4;  Marián Benický 3;  Ondřej Daum 1,2
Působiště autorů: Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta Plzeň, Česká Republika 1;  Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, Česká republika 2;  Oddelenie patológie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, Slovenská Republika 3;  I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, Slovenská Republika 4
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 1, p. 40
Kategorie: Jaká je vaše diagnóza?

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3.

Obr. 4.

63-ročná žena s anamnézou epizodických hnačiek v trvaní 8 rokov podstúpila kolonoskopické vyšetrenie. Predchádzajúcimi vyšetreniami horného a dolného gastrointestinálneho traktu nebol zistený žiadny morfologický podklad ťažkostí a stav bol hodnotený ako syndróm dráždivého čreva. Aktuálny endoskopický nález bol opätovne negatívny okrem nálezu drobnej polypoidnej lézie v oblasti lienálnej flexúry. Polyp bol veľkosti 5 x 4 mm a bol kompletne odstránený polypektómiou. Za účelom vylúčenia diagnózy mikroskopickej kolitídy boli odobraté aj viaceré bioptické vzorky zo sliznice hrubého čreva mimo oblasti polypu. Mikroskopicky v týchto vzorkách bola zachytená iba normálna sliznica hrubého čreva, bez známok mikroskopickej kolitídy a bez iných patologických zmien. Vo vzorkách z polypoidnej lézie bola taktiež prítomná normálna sliznica (bez dysplázie, iba s ľahkým narušením architektoniky). Lamina propria sliznice a čiastočne zachytená submukóza však boli vyplnené svetlo eozinofilným až ľahko amfofilným amorfným a fibrilárnym materiálom, ktorý vzdialene pripomínal amyloid (obr. 1, 2). Farbenie na dôkaz amyloidu (Congo red) však bolo negatívne. Pozitívny bol dôkaz elastiky (farbenie podľa Weigerta, obr. 3, 4).

Odpověď na str. 47.

Adresa pre korešpondenciu:

MUDr. Marián Švajdler

Bioptická laboratoř, s.r.o.

Mikulášske nám. 4

326 00 Plzeň,

Česká republika

tel.: +420 737220036 fax:+420 377 440 539

e-mail: svajdler@yahoo.com


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa