MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 1, p. 30
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

DERMATOPATOLOGIE

... melanómy pomerne často aberantne exprimujú synaptofyzín, keratíny a iné intermediárne filamentá Histopatologická diagnóza melanómu je väčšinou priamočiara.

Niektoré prípady, najčastejšie metastázy, však na potvrdenie diagnózy vyžadujú imunohistochémiu (S100, Melan-A, HMB45, tyrozináza, MiTF, SOX10). V prípade nejasnej diagnózy sú tieto melanocytárne markery väčšinou použité v širšom paneli protilátok, ktorý podľa situácie môže zahŕňať keratíny alebo ďalšie intermediárne filamentá (desmin, neurofilament protein, GFAP), prípadne neuroendokrinné markery (synaptofyzín, chromogranín). To, že melanóm môže aberantne exprimovať niektoré z týchto “non-melanoma” markerov je však pomerne málo známe.

Romano a spol. na pomerne veľkom súbore primárnych a metastatických melanómov zisťovali frekveciu aberantnej expresie týchto “non-melanoma” markerov. Išlo o mix konzultačných a “domácich” prípadov, spolu 73 lézií (22 primárnych a 51 metastatických melanómov). Melanómové markery S100 protein, Melan-A, HMB45 a tyrozináza boli exprimované v 60/65 (92 %), 34/64 (53 %), 30/60 (50 %) a 25/48 prípadov. Každý z piatich S100 protein-negatívnych melanómov exprimoval najmenej jeden iný melanómový marker. Celkovo takmer polovica prípadov (35/73; 48 %) aberantne exprimovala najmenej jeden typ intermediárnych filament. Aberantná expresia bola vo väčšine prípadov (74 %) limitovaná na malý počet buniek (< 5 %), 5 prípadov malo aberantnú expresiu v 6-25% buniek a 5 prípadov vo viac ako 25 % buniek. Najčastejšia bola aberantná expresia keratínov: 16/40 (40 %) prípadov exprimovalo AE1/AE3 a 17/61 (28 %) prípadov bolo pozitívnych s protilátkou OSCAR. Desmin, neurofilament protein a GFAP exprimovalo 11/47 (24 %), 5/31 (16 %) a 3/32 (9 %) prípadov. Zaujímavé je, že dva z desmin-pozitívnych melanómov zároveň exprimovali aj myogenin a MyoD1, indikujúc ozajstnú heterológnu rabdomyoblastickú diferenciáciu. Expresia synaptofyzínu bola pozorovaná v 10/34 (29 %) prípadov. Žiaden z 32 prípadov neexprimoval chromogranín A. Pozoruhodné je, že všetkých päť prípadov S100 protein-negatívnych melanómov malo aberantnú expresiu intermediárnych filament (desmin - 3 prípady, keratíny – jeden prípad, neurofilament protein – jeden prípad).

Z práce vyplýva, že je nutné pamätať na možnosť aberantnej expresie intermediárnych filament a synaptofyzínu v melanóme, ktorá môže potenciálne viesť k nesprávnej diagnóze. Na stanovenie správnej diagnózy je nutné: (i) vždy melanóm v rámci diferenciálnej diagnózy zvažovať; (ii) rozumne interpretovať imunohistochémiu - aberantná expresia je väčšinou iba fokálna; a (iii) použiť dostatočne široký panel melanoma-markerov, ktorý by vždy mal zahŕňať S100 protein (alebo ešte senzitívnejší marker SOX10) ako aj iné, aj keď menej senzitívne markery, pre prípad výskytu S100-negatívneho melanómu.

Zdroj:

Romano RC et al. Aberrant intermediate filament and synaptophysin expression is a frequent event in malignant melanoma: an immunohistochemical study of 73 cases. Mod Pathol 2015; 28(8): 1033-1042.

- M. Švajdler ml. -


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa