UROPATOLOGIE


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 1, p. 38
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

UROPATOLOGIE

… výsledky „divokého screeningu“ PSA jsou stále rozporuplné

Není úplně běžné uvádět v Monitoru články typu editorialu, ovšem editorial březnového čísla časopisu Cancer (rok 2011) je podle mého názoru natolik výstižný, že bych rád na tento článek upozornil (1).

V průběhu času je stále jasnější, že „divoký screening“ PSA způsobil dramatické zvýšení počtu pacientů, kteří podstupují opakovaně diagnostické odběry a následně léčbu karcinomu prostaty. Odmyslíme-li přímý dopad na kvalitu života řady mužů v aktivním věku, rostou neúměrně i náklady na léčbu jako takovou, včetně nákladů na řešení komplikací.

V roce 2009 byly publikovány dvě velké randomizované studie, které k objasnění ani k důvodu modifikace využívání screeningu karcinomu prostaty příliš nepřispěly (2,3). Jejich výsledky jsou zdánlivě takřka protikladné. Z obou je však jasné, že dochází ke zbytečnému léčení velké části pacientů („overtreatment“). Diskuze nad racionalitou našeho přístupu jsou nekonečné.

Z výsledků dalších studií začíná být zřejmé, že PSA nelze využít jako marker, který by nám řekl cokoliv o agresivitě daného tumoru. Zdá se tedy, že plošný screening populace a zejména starých pacientů není úplně vhodný. Naopak, určité skupiny mužů (např. mladší pacienti) mohou z testování hladiny PSA profitovat. Bude však velmi pravděpodobně nutné zařadit další metodiky, zejména se zdá být přínosné zařazení „PSA velocity“ a snad dalších doplňkových markerů jako například TMPRSS2:ERG genové fúze apod.

Po létech bezbřehého optimismu tedy přichází čas k racionálnímu zvážení všech pro i proti a k modifikaci dosavadní praxe screeningu karcinomu prostaty.

Zdroje:

1. Andriole GL et al. Editorial for „Prediction of significant prostate cancer diagnosed 20 to 30 years later with a single measure of prostate specific antigen at or before age 50“. Cancer 2011; 117: 1110–1112.

2. Andriole GL et al. Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial. N Engl J Med 2009; 360: 1310–1319.

3. Schroder FH et al. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized european study. N Engl J Med 2009; 360: 1320–1328.

– O. Hes –


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa