Gynekologické prekancerózy


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

tímto číslem našeho časopisu vstupujeme do druhého ročníku, který vzniká v nové redakci. Rád bych na tomto místě poděkoval mnoha kolegům, kteří se na fungování časopisu nezištně podílejí. Mezi nimi zejména našim stálým korespondentům rubriky Monitor a pak dlouhé řadě kolegů, kteří se svými recenzními posudky podílejí na zvyšování kvality publikovaných článků (viz str. 56). Pro představu, v roce 2011 prošlo recenzním řízením bezmála sedmdesát rukopisů.

V editorialu prvního čísla minulého ročníku jsem vám slíbil řadu změn a jsem rád, že se mnohé z nich podařilo uvést do života. Důležitou obsahovou změnou je větší důraz na doškolovací funkci časopisu. Kromě již zmíněné rubriky Monitor ji zajišťuje zejména zvýšení počtu přehledových článků, které se navíc snažíme v každém čísle věnovat jednomu z aktuálních témat diagnostické patologie. Děkuji tedy autorům doškolovacích textů za většinou perfektní spolupráci i za to, že jsou ochotni věnovat část svého času ve prospěch vzdělávání naší odborné komunity.

Kromě doškolování však i nadále dáváme prostor původním odborným pracím. Možná čtenáři zaregistrovali, že klademe větší důraz na zajímavá kazuistická sdělení a méně prostoru věnujeme primárním vědeckým studiím. V redakci cítíme povinnost poskytovat čtenářům co nejkvalitnější informace, a proto klademe na primární vědecké práce stejné (zejména metodické) nároky, kterým jsem navykl během práce v redakční radě zahraničního časopisu. Občas je tak publikace některé z nabídnutých původních vědeckých prací odmítnuta. To však zdaleka neznamená, že bychom se publikaci vědeckých studií bránili - naopak. Jen ctíme pravidlo, že lepší než metodicky nedokonalá (a tedy i zbytečná) studie je zajímavá kazuistika, ze které často pro čtenáře plyne mnohem více ponaučení.

S rozšířením doškolovací části časopisu a se vznikem nových rubrik se rozšířil i tiskový rozsah našeho časopisu. Jsme rádi, že můžeme našim čtenářům za stejnou cenu nabízet více zajímavého čtení. Časopis však musí být finančně soběstačný a další rozšiřování tak z finančních důvodů bohužel není reálné. Pokrytí nových nákladů nám pomáhají zajistit partneři z komerčního sektoru, jejichž podporu se snažíme získat, a díky níž hospodaření minulého ročníku našeho časopisu skončilo v černých číslech. Také proto můžeme tisknout obrázky barevně. Abychom v tom mohli pokračovat i nadále a mohli tuto službu nabízet našim autorům bezplatně, věnujeme v redakci velkou pozornost tomu, jak je časopis “poskládán”. Pokud je totiž byť jen jediná barevná tečka na stránce, tiskne se barevně celý tiskový arch, tj. arch papíru, na kterém jsou čtyři strany. Ty však po rozřezání archu spolu v časopise nesousedí (v tomto čísle tvoří jeden arch např. stránky 25, 28, 45 a 48). Proto se někdy snažíme (ze zevního pohledu možná nepříliš vhodně) umístit obrázky na ty strany, které už barevné jsou. Občas musíme volit i velikost obrázků takovou, aby se na danou stranu vešly. Pokud by obrázek “přetekl” na vedlejší stranu, tak bychom museli zaplatit tisk dalších čtyř barevných stran. V efektu nyní náš časopis vypadá celobarevně, i když ve skutečnosti bývá tisk barevný jen zhruba zpola. Celobarevný časopis by se nám líbil a ušetřil by redakci i grafikovi mnoho práce, ekonomicky bychom si to však dovolit nemohli.

Kromě grafiky jsme změnili řadu formálních prvků časopisu, které by nám měly prospět při evaluaci pro udělení impakt faktoru (IF), která právě probíhá u firmy Thomson Reuters v New Yorku. I kdyby první kolo evaluace nebylo úspěšné, nevadí - z evaluačního procesu může vzejít řada doporučení co zlepšit, abychom případně v dalším kole s odstupem dvou let byli úspěšnější. Stále nejdůležitějším hlediskem pro udělení IF jsou citace našich článků v zahraničních časopisech. Proto je dobře, že v průběhu jara začnou být naše články dostupné uživatelům databáze EBSCO na celém světě. Podobně máme radost z toho, že nové internetové stránky časopisu (www.CSpatologie.cz) s online přístupnými články (Open Access) žijí a jsou poměrně hojně navštěvovány i ze zahraničí. Nové stránky nám navíc umožnily využívat další prostor pro publikaci suplementárních textů a materiálů (eSupplementa), což jste jistě zaznamenali.

Co přinese budoucnost, uvidíme. Na spadnutí je rozjezd redakčního portálu, který by měl ve střihu zahraničních časopisů zefektivnit komunikaci mezi redakcí a autory, recenzní řízení i vlastní publikační proces. Vydavatel (a tedy vlastník) našeho časopisu - ČLS JEP - ale chystá výrazné změny ve své nakladatelské činnosti. Doufejme, že budou pro náš časopis k lepšímu.

První číslo 48. ročníku časopisu věnujeme v doškolovací části tématu, které je pro většinu z nás aktuální prakticky každodenně - gynekologické prekancerózy. V posledních dvou desetiletích došlo k výraznému posunu v poznání mechanismu vzniku téměř všech prekanceróz ženského genitálu a tento rozvoj vedl ve svém finále k nedávnému uvedení profylaktické vakcinace proti některým typům HPV, což lze směle označit za jeden z nejvýznamnějších pokroků medicíny posledního desetiletí. To však bohužel neznamená, že by náš diagnostický zájem o tuto oblast mohl poklesnout. Naopak. Článek L. Roba přináší podrobný přehled jednotlivých prekanceróz ženského genitálu z pohledu onkogynekologa a kromě epidemiologie a klinické diagnostiky diskutuje jednotlivé léčebné modality v závislosti na histopatologickém nálezu. Proč nevedl dosavadní deset let trvající oportunní screening prekanceróz děložního hrdla v naší zemi k žádoucímu snížení incidence karcinomu děložního hrdla a jaká jsou východiska a cíle nového Národního programu screeningu časných stadií cervikálního karcinomu diskutujeme nejprve v úvodním rozhovoru s J. Duškovou, která následně v přehledovém článku přestavuje novinky v cytodiagnostice cervikálních prekanceróz. A to nejen na úrovni diagnostické, ale i z hlediska zpracování vzorků. P. Škapa ve svém textu informuje o dvou základních cestách geneze karcinogeneze karcinomů vulvy, o diagnostice jejich prekanceróz a představí i novou pozměněnou klasifikaci VIN, ve které bylo od gradingu VIN zcela upuštěno a kde dokonce byla zcela zrušena jednotka u-VIN I. To, že i v oblasti prekanceróz endometria, tuby a ovaria došlo v posledních letech k výraznému rozvoji poznání, pak ukazuje článek P. Dundra.

Ale tak jako obvykle, i tentokrát jsou kromě hlavního tématu články věnovány také dalším zajímavým oblastem diagnostické patologie. A samozřejmě je pro vás připraveno i další vydání Monitoru.

Přeji vám poučné a inspirativní čtení

J. Zámečník


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa