IN MEMORIAM MUDr. Zdeňku Madákovi


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 1, p. 55
Kategorie: Osobní sdělení

Dne 21. 4. 2011 zemřel po dlouhodobé nemoci ve věku 83 let MUDr. Zdeněk Madák, bývalý primář oddělení patologie nemocnice s poliklinikou v Karviné – Ráji.

Zdeněk Madák se narodil 27. 2. 1928 na Ukrajině ve městě Fančíkovo. Po ukončení reálného gymnázia v Olomouci v roce 1947 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, kterou ukončil promocí dne 9.12.1952.

jp_37463_f_1
jp_37463_f_1

V lednu roku 1953 nastoupil do OÚNZ Opava na oddělení patologie, jehož zakladatelem a prvním vedoucím lékařem byl od roku 1911 až do jara roku 1945 prof. MUDr. Alois Materna. Tento vynikající lékař s vědeckým zaměřením na oblasti patologie a infekčních nemocí navázal se Zdeňkem Madákem vřelý přátelský a odborný vztah a mladého patologa významně ovlivnil. Opavská prosektura v této době dosáhla výrazného rozvoje a pokroku v celém Moravskoslezském regionu. Zdeněk Madák se jako mladý lékař zapojil s prof. Maternou do publikačních aktivit, zdokonalil se v němčině a od roku 1960 vyučoval patologii na zdravotní škole v Opavě.

V roce 1961 byla zahájena činnost nového oddělení patologie v nemocnici Karviná – Ráj, kam Zdeněk nastoupil do funkce primáře. Začátky provozu oddělení nebyly lehké, se dvěma laborantkami a 1 pitevním sanitářem začal oddělení postupně rozšiřovat, včetně prosektur v okolních nemocnicích. Vedle pitev zdravotních zde byly prováděny i pitvy soudní, a to ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství v Olomouci. Práce prim. Madáka s krajskými odborníky pro patologii s doc. MUDr. Čestmírem Dvořáčkem a prof. MUDr. JUDr. Lubomírem Neoralem, DrSc. byla vždy velmi dobře hodnocena jak po stránce odborné, tak i po stránce organizační. V letech 1983–1986 proběhla přestavba oddělení a další rozvoj pracoviště řídil prim. Madák až do roku 1993, kdy převzala primariát jeho dlouhodobá spolupracovnice MUDr. Pavla Rosická. Zdeněk Madák však v další práci patologa pokračoval až do prosince roku 2003.

Odborná práce prim. Madáka byla zaměřena na pneumopatologii. Šlo převážně o pneumokoniózy a tuberkulózní plicní procesy. Z této oblasti prim. Madák publikoval práce s průkazem atypických mykobakterií.

Zdeňka Madáka jsme však znali nejen jako obětavého a velmi zdatného odborníka, ale také jako člověka s velmi kvalitními lidskými vlastnostmi, tak jak ho hodnotí jeho nejbližší spolupracovníci: „srdečný, chápavý, zlatý“. Práce a jeho zaměstnanci mu byli blízcí jako vlastní rodina. Přítomnost Zdeňka na odborných akcích, krajských a mezikrajských seminářích vedla k oživení, k vzácně příjemné atmosféře a otevřené diskuzi bez hranic.

Ve složitých obdobích společenského vývoje hledal řešení naplněná lidskostí, moudrostí, vždy s osobní odvahou. Nezapřel svého učitele prof. Maternu, jehož život byl taktéž poznamenán vysokým stupněm morálních hodnot.

Rodinný život Zdeňka Madáka byl spojen s manželstvím s paní Ninou, která ho v důchodovém věku opustila. Měli spolu 2 syny, Igora a Dana. Jeho radostí byla chalupa a práce s ní spojená, kde v blízkém okolí Karviné trávil dny volna fyzickou prací. I když prodělal řadu závažných zdravotních komplikací, zůstal optimistou a dovedl se radovat ze života.

V osobě Prim. MUDr. Zdeňka Madáka ztratili Moravskoslezští patologové vzácného kolegu a přítele.

Jaroslav Horáček, Ostrava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa