PATOLOGIE GIT


Autoři: O. Daum
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 4, p. 163
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

... protein DOG1 je exprimován v solidně-pseudopapilárním nádoru pankreatu a v nenádorových pankreatických centroacinárních buňkách

Solidně-pseudopapilární nádor pankreatu (SPN), vzácný nádor postihující hlavně mladé ženy, se vyznačuje poměrně širokým imunoprofilem nádorových buněk. Nejčastěji je pozitivní průkaz vimentinu, CD10, progesteronových receptorů, neuron-specifické enolázy (NSE), CD56, claudinu 5 a 7, galectinu 3, α-1-antitrypsinu, α-1-antichymotrypsinu a jaderné exprese β-cateninu. U jednotlivých případů byly popsány ještě další exprimované antigeny, a to včetně KIT proteinu (ovšem bez aktivační mutace genu KIT a PDGFRA), jehož imunopozitivita je v břišní lokalizaci charakteristická zejména pro gastrointestinální stromální tumor (GIST). Na základě tohoto širokého imunoprofilu bylo navrženo několik teorií o histogenezi SPN. Podle různých autorů pochází z genitální lišty, acinárních, centroacinárních či duktálních pankreatických buněk, případně primitivních (primordiálních) pankreatických epiteliálních buněk.

Autoři monitorovaného článku studovali expresi proteinů DOG1 (discovered on GIST 1) a KIT v souboru 15 SPN, přičemž v jednom případě šlo o vzácnou vřetenobuněčnou variantu tumoru (většinou bývá tvořen uniformními polygonálními buňkami obklopujícími jemné pruhy fibrovaskulárního stomatu, přičemž ztráta kohezivity mezi nádorovými buňkami způsobuje přechody od architektury solidní přes pseudopapilární po cystickou). Exprese DOG1 byla pozitivní ve všech případech, a to především v cytoplazmě. Ve dvou nádorech (včetně vřetenobuněčné varianty) byla přítomna též membránová pozitivita. KIT byl pozitivní ve 13 případech, přičemž rozsah této pozitivity koreloval s rozsahem a intenzitou exprese DOG1. Exprese DOG1 byla navíc prokázána i v centroacinárních buňkách nenádorové pankreatické tkáně vyšetřovaných resekátů.

Výsledky monitorované studie hovoří pro možnost vzniku SPN z centroacinárních buněk, respektive z tkáňových progenitorových buněk diferencujících se do centroacinárního fenotypu. Zatímco tento závěr má spíše akademický význam, pro běžnou praxi patologa znamená imunopozitivita proteinů DOG1 a KIT v SPN diferenciálně diagnostický problém. Ačkoli v případě histopatologického vyšetření chirurgického resekátu by měla charakteristická histomorfologie vést k jednoznačné diagnóze, materiál získaný punkcí tumoru může poskytovat méně morfologických diagnostických znaků a diagnóza tak může být více závislá na imunoprofilu nádorových buněk. Vzhledem k expresi DOG1 a KIT by tak mohlo dojít, zejména v případě vřetenobuněčné varianty, k záměně za GIST. Tyto diagnosticky obtížné případy jsou samozřejmě indikovány ke druhému čtení biopsie na specializovaném pracovišti, které se často neobejde bez imunohistochemického vyšetření dalších markerů SPN (viz výše) a kombinace negativního výsledku molekulárně genetického vyšetření mutací genů KIT a PDGFRA a naopak nálezu mutace genu kódujícího β-catenin (která je charakteristická pro SPN)

Zdroj:

Bergmann F et al. Discovered on gastrointestinal stromal tumor 1 (DOG1) is expressed in pancreatic centroacinar cells and in solid-pseudopapillary neoplasms – novel evidence for a histogenetic relationship. Hum Pathol 2011; 42(6): 817–823.

– O. Daum –


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa