K životnému jubileu prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 4, p. 202
Kategorie: Osobní sdělení


Štefan Galbavý sa narodil 14. mája 1946 v Piešťanoch. Štúdium medicíny – odbor všeobecné lekárstvo – absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil promóciou v roku 1970, kedy mu bol udelený titul Medicinae Universae Doctor. V rokoch 1968–2002 pôsobil na Ústave patologickej anatómie LF UK v Bratislave, postupne ako demonštrátor, asistent, odborný asistent, docent a zástupca prednostu. V praxi a teórii sa zaoberá najmä patologickou anatómiou, súdnym lekárstvom, laboratórnymi vyšetrovacími metódami v medicíne a experimentálnou onkológiou.

V rokoch 2003–2004 na podnet dekana lekárskej fakulty UK v Bratislave je jedným zo zakladateľov a neskôr prednostom Ústavu laboratórnych vyšetrovacích metód Lekárskej fakulty UK, Onkologického ústavu sv. Alžbety a neštátnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2009 na základe konkurzu pôsobí ako prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave.

Od roku 1970 je členom Slovenskej spoločnosti patológov. V rokoch 1993–2003 pôsobil ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre patológiu.

Profesor Galbavý má za sebou bohatú pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. V študentskej obci je považovaný za obľúbeného prednášateľa a examinátora nielen na Lekárskej fakulte ale aj na iných alma mater. Bol školiteľom viacerých interných a externých ašpirantov, odborne viedol a pripravoval lekárov na atestáciu I. a II. stupňa. Vo funkcii predsedu habilitačnej komisie, oponenta habilitačných prác a posudzovateľa inaugračných spisov sa podieľal na vymenovaní lekárov za docentov a profesorov z odboru.

Publikačná činnosť zahŕňa veľké množstvo publikovaných príspevkov v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Je autorom alebo spoluautorom 3 monografií, 129 vedeckých publikácií, z toho 74 zahraničných. Citačné ohlasy v prácach iných autorov prevyšujú číslo 400.

Ako člen výborov, redakčných rád a komisií na Slovensku, ale i v zahraničí profesor Galbavý zúročil svoje dlhoročné odborné a teoretické poznatky. Odborná činnosť a aktivity profesora Galbavého sú záslužné i v oblasti prednáškovej činnosti nielen u nás, ale i v zahraničí. Prezentoval 228 prednášok, z toho 87 v zahraničí.

Prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. je aj dlhoročným spolupracovníkom Slovenskej lekárskej knižnice. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa spolu s prof. MUDr. Jánom Jakubovským, DrSc. začali zaoberať myšlienkou systematického spracovávania informácií z Current Contents, ktorú efektívne realizovali v praxi. So Slovenskou lekárskou knižnicou spolupráca pokračovala i v ďalších rokoch a to aj v oblasti darovania knižných darov – učebníc a monografií. Za dlhoročnú spoluprácu a aktivity Slovenská lekárska knižnica v roku 2004 udelila prof. MUDr. Štefanovi Galbavému, DrSc. Čestné členstvo SILK.

Dlhoročné vedecké, publikačné ako i spoločenské aktivity profesora Galbavého boli ocenené udelením Bronzovej medaily UK, Ceny Slovenskej farmakologickej spoločnosti, Ceny Slovenskej urologickej spoločnosti, Ceny Slovenskej spoločnosti patológov, Bronzovej medaily LF UK, Prémie Literárneho fondu – sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy v kategórii prírodných vied.

V tomto roku sa profesor Štefan Galbavý dožíva významného životného jubilea. V mene kolektívu spolupracovníkov do ďalších rokov života prajeme veľa pracovných úspechov, pevné zdravie a spokojnosť v kruhu najbližších.

Ad multos annos!

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2011 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa