UROPATOLOGIE


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 1, p. 14
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

nová Modifikace Gleasonova systému gradingu prostatického karcinomu z roku 2005 má vyšší reproducibilitu

Helpap a Egevad (1) porovnali starší a novější schéma Gleasonova gradingu na souboru 3000 prostatických bio­psií (punktáty, transuretrální resekce (TUR) i ektomie). Zjistili, že nová modifikace Gleasonova gradingu z r. 2005 (2) má vyšší reproducibilitu i lepší korelaci mezi nálezy v punktátech a v následné prostatektomii. Poznatky lze stručně shrnout následovně:

  • Gleason 1 a 2 obecně v punktátech je nález naprosto výjimečný, protože jde u nich většinou o odběr z periferní zóny. Gleason 1 a 2 se vyskytuje pouze v TURech, tj. v centrální a přechodné zóně prostaty, a proto se v punktátech Gleason 1 a 2 nedoporučuje používat.
  • Většina kribriformních lézí je dle ISUP 2005 modifikace Gleason 4 a nikoli Gleason 3, jak tomu bylo při použití původního schématu (dle nové modifikace kribriformní Gleason 3 je rezervován pouze pro strukturu malých a okrouhlých/ovoidních kribriformních žlázek, které jsou ale vzácné). Proto mnohé původní tumory Gleason 3+3 jsou dle nové modifikace 3+4 anebo 4+3. Skóre 7 se tak stalo v punktátech nejčastějším.
  • Korelace mezi punktáty a resekáty se při použití nové modifikace zlepšila z neuspokojivých 58% na 72%.
  • Vždy je nutné uvádět do patologické zprávy, zda byl použit modifikovaný ISUP systém či zda byl případ popsán dle původního Gleasonova schématu (3)!

Poznámka: Karcinom prostaty s Gleason grade 1 nebo 2 je extrémně vzácný. Někteří autoři (X. Yang, J. Epstein - osobní sdělení, 2009) tvrdí, že Gleason 1 nelze v punkci prakticky rozeznat, Gleason 2 jen s potížemi. Drtivá většina karcinomů prostaty, které v punkcích rozpoznáváme, je Gleason 3 a více dle ISUP 2005 modifikace.

Zdroje:

  1. Helpap B, Egevald L. The significance of modified Gleason grading of prostatic carcinoma in bioppsy and radical prostatectomy specimens. Virchows Arch 2006; 449: 622-627.
  2. Epstein JI et al. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) consensus conference on Gleason grading of prostatic carcinoma. Am J Surg Pathol 2005; 29(9): 1228-1242.
  3. Montironi R, et al. Original Gleason system versus 2005 ISUP modified Gleason system: The importance of indicating which sytem is used in the patient's pathology and clinical reports. Eur Urology 2010; 58: 369-373.

vznikl nový systém gradingu pro chromofóbní renální karcinom

Je dlouhou dobu známo, že chromofobocelulární renální karcinom (CHRK) vykazuje výrazný jaderný pleomorfismus, který při využití standardního gradovacího systému dle Fuhrmanové odpovídá high-grade lézi. Na druhou stranu je evidentní pravdou, že většina CHRK se chová biologicky velmi příznivě a agresivní CHRK jsou vzácné.

Autoři práce vytvořili modifikovaný gradovací systém aplikovatelný právě na CHRK. Jde o tří-gradovou stupnici:

Grade 1 je definován jako obvyklá jádra viditelná u CHRK, avšak bez jaderného nakupení (crowding) a bez přítomnosti anaplázie.

Grade 2 odpovídá přítomnosti mapovitého nakupení jader (geographical crowding), jadernému pleomorfismu s výraznými nepravidelnostmi v chromatinu.

Grade 3 je charakteristický přítomností anaplázie nebo sarkomatoidní diferenciace.

Zdá se, že tento gradingový systém odpovídá lépe prognóze než klasický systém dle Fuhrmanové, což autoři dokládají statistickou analýzou výsledků u 124 případů CHRK.

Zdroj:

Paner GP et al. A novel tumor grading scheme for chromophobe renal cell carcinoma: Prognostic utility and comparison with Fuhrman nuclear grade. Am J Surg Pathol 2010; 34(9): 1233-40

- O. Hes -


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa