Quo vadis, Česko-slovenská patologie?


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

rád bych vás touto formou oslovil jako nový šéfredaktor časopisu a seznámil vás s některými plány naší redakce do budoucna.

Nejdříve ale musím zmínit zásluhy týmu prof. I. Šteinera, který vedl náš časopis minulých jedenáct let. Jak jsme mohli ocenit z úvodníku minulého čísla, podařilo se mu mnohé. V mých očích je však nejdůležitější, že náš časopis postavil na vlastní nohy v těžké době, kdy byl kvůli změně dotační politiky odborných časopisů prakticky před zrušením. Nejen pro to, pane profesore, klobouk dolů!

Během posledních měsíců jsem se často zamýšlel, jakým směrem se vydat dál. V porovnání s dobou, kdy před téměř padesáti lety prof. Bednář časopis zakládal, se mnohé změnilo. Dnes už není náš časopis jedním z mála dostupných zdrojů odborných informací z oboru ani prakticky jediným prostorem pro publikaci vlastních studií a pozorování. Dostupnost kvalitních zahraničních časopisů se v posledních letech výrazně zvýšila a konkurence je obrovská. Jaké by tedy mělo být do budoucna zasazení našeho časopisu do nového kontextu?

Chceme posílit jeho doškolovací funkci a pomáhat vzdělávání našich odborníků v době, kdy množství nových poznatků v medicíně roste téměř exponenciálně. Chtěli bychom ale, aby náš časopis i nadále poskytoval důstojné místo pro publikaci kvalitních původních vědeckých prací a zajímavých kazuistik. Chci v tomto využít svoji několikaletou zkušenost z práce v redakční radě zahraničního časopisu a vybírat pro naše čtenáře to nejlepší. To však lze jenom tehdy, když je z čeho vybírat. Po několika měsících práce pro náš časopis jsem porozuměl tomu, co nám prof. Šteiner opakovaně sděloval, když říkal, že ho trápí nedostatek kvalitních rukopisů. Budeme se proto snažit do budoucna otevřít náš časopis i zahraničním autorům, a to zejména prostřednictvím našich nových webových stránek - www.CSpatologie.cz.

Původní práce našeho časopisu budou nově publikovány nejen v tištěné podobě, ale také elektronicky v režimu Open Access (tj. volně přístupné články) na našich webových stránkách. Tajit dnes původní odborné práce nemá smysl. Přehledové články, rubriky s doškolovací tématikou a sdělení ze společnosti ale samozřejmě zůstanou nadále přístupné jen předplatitelům.

Elektronickou publikací článků a také zařazením našeho časopisu do databází EBSCO, které nyní vyjednáváme, chceme zpřístupnit naše články široké odborné veřejnosti a tím zvýšit jejich citovanost. A to se nám bude hodit - s tímto číslem totiž požádáme o zahájení evaluce našeho časopisu pro udělení impakt faktoru (IF). A jakkoli je reálné riziko, že nám IF nakonec udělen nebude, proč se o to alespoň nepokusit. Náš časopis má už nyní značnou výhodu oproti většině jiných českých odborných časopisů, a to v tom, že jsme indexováni v databázi Medline, což zaručuje autorům, že se o jejich publikacích snadno dozvědí i odborníci v zahraničí.

IF se však neuděluje zadarmo. Samotné evaluační řízení je dlouhé (trvá nejméně dva roky) a je náročné. Součástí evaluace není jen citační ohlas našich článků v zahraničních periodicích, ale hodnotí se i mnoho dalších aspektů, jakými jsou složení a publikační aktivita redakční rady, zastoupení zahraničních odborníků v redakční radě i mezi autory, poměr mezi přijatými a odmítnutými rukopisy a řada formálních náležitostí časopisu. Učinili jsme proto drobné změny, které jistě zaregistrujete, a také jsme připravili nové pokyny pro autory.

V evaluačních kriteriích se klade velký důraz na publikování článků v angličtině. Je pochopitelné, že impakt faktor nelze udělit časopisu, jehož články nemohou mít kvůli jazykové bariéře příslušný dopad („impact“) na většinu odborné veřejnosti. Články s doškolovací tématikou a sdělení ze života společnosti budeme samozřejmě publikovat nadále v národních jazycích, u původních prací a kazuistik však budeme preferovat sdělení v mezinárodním jazyce medicíny, tedy v angličtině. Není to ovšem podmínkou, spíše doporučením.

S evaluací pro udělení IF souvisí nakonec i následující. Název našeho časopisu bývá zkracován v citacích různými způsoby (např. Čs patol nebo Čes-Slov Patol atp.). To bohužel není správně. Náš časopis má oficiální závaznou mezinárodní ISO zkratku, která nám byla přidělena při registraci časopisu do mezinárodních databází před desítkami let, a to je Cesk Patol (viz Index Medicus nebo Medline). Pouze citace s touto zkratkou jsou nám v zahraničních databázích připisovány „na účet“. Proč to není zkratka optimální, není třeba rozebírat. S ohledem zejména na slovenské kolegy bychom teoreticky mohli požádat o změnu, to se ale nedoporučuje z prostého důvodu - přišli bychom tím v databázích o záznamy z minulých padesáti let.

Jsem rád, že vám můžu kromě grafického „faceliftu“ představit už v tomto čísle novou rubriku „MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že…“. Podařilo se nám sestavit z řad našich odborníků tým stálých odborných korespondentů, kteří budou v každém čísle komentovat důležité novinky v jednotlivých podoborech diagnostické patologie. Věřím, že to bude zajímavé čtení, sám jsem se při editování prvního Monitoru velmi poučil. Korespondenti odvedli výbornou práci a já jim na za ni na tomto místě děkuji. Rubrika ale zůstává otevřená - pokud byste chtěli přispět svým komentářem, stačí nám napsat a domluvit se. V tomto čísle také přinášíme první z rozhovorů s významnými nebo zajímavými osobnostmi z našich řad. A chystáme i další změny, ty však budou přicházet postupně.

Závěrem bych vás rád požádal o spolupráci při tvorbě našeho časopisu. Naše redakce se bude snažit zajis­tit co možná nejlepší podmínky pro život časopisu, bez vaší (zejména autorské) přízně však bude tato snaha zbytečná. Časopis bude takový, jaký si ho uděláme. Je totiž náš.

Přeji vám poučné a inspirativní čtení

J. Zámečník

jp_34593_f_1
jp_34593_f_1


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa