Editorial


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

v tomto čísle Čs. dermatologie zahajujeme vydávání dlouho plánovaných edukačních textů pro pacienty. V dermatologii a obecně v medicíně 21. století převažují choroby chronické, kde vhodná komunikace s pacientem, resp. edukace, hraje významnou roli.

Tematicky se jedná o závažná či častá onemocnění, vyžadující spolupráci a informovanost pacienta. V přípravné fázi jsme proto oslovili primáře, přednosty a další dermatology k předvýběru potřebných témat, která budou postupně vydávána v pořadí, jak je autoři dodají.

Smyslem je především prospěšnost a výtěžnost pro pacienty a lékaře, a to při dodržení náležité odborné úrovně a nezávislosti obsahu na komerčních zdrojích. Texty mají jednotnou strukturu a formu a jsou podrobeny standardnímu recenznímu řízení.

Texty budou vycházet jednak klasicky v časopise, dále budou dostupné členům ČDS v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách ČDS, resp. ČLS JEP (jako ostatní články časopisu Čs. dermatologie). U některých témat se pokoušíme získat sponzory pro jejich hromadné vytištění.

Cílem je, aby si pacient prostřednictvím ústní a písemné edukace, osvojil znalosti, dovednosti a návyky, jak svou chorobu zvládat, a tak zlepšit její dlouhodobý průběh včetně prevence vzniku komplikací. Nejedná se tedy jen o ušetření času lékaře, ale prostředek k posílení účinnosti léčby. Lékař by letáček měl pacientovi vydávat cíleně, jako doplnění k edukaci ústní. Nejedná se o klasickou osvětu, kterou lze nalézt na stránkách některých odborných společností, pracovišť či firem. Těžiště textu je v praktických pokynech k léčbě a prevenci konkrétní choroby, kdy pacient má diagnózu již stanovenou. Informace jsou stručné, jasné a zapamatovatelné, zohledňují nejčastější dotazy a chyby pacientů.

Tak znělo zadání autorům, jak se jich zhostili, posoudíte sami.

Nina Benáková

za redakci a kolektiv autorů


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa