DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ
KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 4, p. 156
Kategorie: Doškolování lékařů - test

1. Autoinflamatorní nemoci jsou vyvolány:

 • a) poruchou regulace získané imunity
 • b) poruchou regulace vrozené imunity
 • c) protilátkami IgD
 • d) protilátkami IgA 

2. Jakých závažných komplikací periodických horeček je třeba se obávat?

 • a) lymfoproliferativního onemocnění
 • b) sarkoidózy
 • c) amyloidózy
 • d) tuberkulózy

3. Mutace stejného genu Blauova syndromu se vyskytuje také u:

 • a) Crohnovy choroby
 • b) hidradenitis suppurativa
 • c) Majeedova syndromu
 • d) PFAPA 

4. Pro kterou autoinflamatorní nemoc jsou typické kožní projevy připomínající erysipel?

 • a) CAPS
 • b) PAPA
 • c) FMF
 • d) Schnitzlerové syndrom 

5. Při které autoinflamatorní nemoci se nepozorují kopřivkové projevy?

 • a) FMF
 • b) FCAS
 • c) HIDS
 • d) TRAPS

6. Anakinra je:

 • a) rekombinantní antagonista IL-1 receptoru
 • b) monoklonální protilátka proti IL-1
 • c) fuzní receptor IL-1
 • d) monoklonární protilátka proti receptoru IL-6 

7. Syndrom hyperimunoglobulinémie IgD je způsoben mutací jakého genu?

 • a) MEFV
 • b) mevalonát kinázy
 • c) TNF receptoru 1A
 • d) NLRP3

8. Mezi kryopyrinopatie nepatří:

 • a) MWS
 • b) NOMID
 • c) FCAS
 • d) HIDS

9. Do triády klinických příznaků PAPA syndromu nepatří:

 • a) pyogenní artritida
 • b) akné
 • c) amyloidóza
 • d) pyoderma gangrenosum

10. Inflamasom je lokalizován:

 • a) extracelulárně
 • b) intranukleárně
 • c) mitochondriálně
 • d) intracelulárně 

Pozn.: Správnými odpověďmi na otázky kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaného v č. 3/2015:

Humhejová D., Petrák B.: Neurofibromatóza z pohledu dermatologa

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa