K životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Štorka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 3, p. 145-146
Kategorie: Osobní zprávy

Oblaka letí v klasech zralých

a koně dupou po maštalích.

V panácích jsou už všude snopy

a svatý Jiří zvedá kopí,

aby je vrazil ve chřtán dračí,

a motýl spěchá po bodláčí;

(J. Seifert)


Všechny klasy ještě nestačily dozrát a už jsou tu narozeniny, na sv. Annu se před šedesáti lety narodil prof. MUDr.  Jiří Štork, CSc., přednosta Dermatovenerologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


„Svatá Anna chladna z rána“, ale na druhou stranu: „chladné ruce, upřímné srdce“, to je úsloví, kterým prof. Štork často vítá pacienty přicházející s Raynaudovým fenoménem na ambulanci autoimunitních chorob pojiva.

Jubilant se narodil v Praze, kde absolvoval gymnázium i vysokoškolské studium. Po dokončení studia na 1. LF UK nastoupil v roce 1980 na 2. kožní kliniku 1. LF UK a VFN. V letech 1983–1988 působil v Itálii, kde mu byl v roce 1984 nostrifikován lékařský diplom na Universitá degli Studi „La Sapienza“ v Římě. Jeho italské údobí pokračovalo tříletým studiem a získáním diplomu specialisty v oboru dermatovenerologie na Facoltá di Medicina, Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli v Římě. Po návratu do Prahy složil v roce 1991 specializační zkoušku 2. stupně z oboru dermatovenerologie a stal se asistentem 2. kožní kliniky 1. LF UK. V roce 1993 obhájil kandidátskou dizertační práci „Změny humorální a buněčné imunity u systémové sklerodermie“. Po obhájení habilitační práce „Sklerodermie“ byl v roce 1998 jmenován docentem. Na základě konkurzního řízení se v roce 2001 stal přednostou nové Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, která vznikla sloučením 1. a 2. kožní kliniky. Řádným profesorem pro obor dermatovenerologie byl jmenován v roce 2004. Jeho hlubší vědecký zájem je zaměřen na dermatohistopatologii, autoimunitní nemoci pojiva a psoriázu.

Po svém předchůdci a učiteli prof. MUDr. Františku Vosmíkovi, DrSc., převzal činnost a vedení histopatologické laboratoře, která díky aktivitě a vysoké odborné úrovni prof. Štorka, prošla úspěšně akreditačním řízením.

Je členem vědecké rady 1. LF UK. Průběžně zkvalitňuje výuku dermatovenerologie bakalářského a magisterského směru, dbá na aktuálnost přednášek a názornost výuky.

Vědeckou budoucnost kliniky se snaží zajistit systematickou mezioborovou spoluprací s Revmatologickým ústavem a dále s Ústavem patologie a Anatomickým ústavem 1. LF UK, odkud k nám přicházejí motivovaní mladí vědečtí pracovníci a doktorandi.

Plodná je jeho publikační a přednášková činnost. V roce 1996 získal „Cenu profesora Jiřího Trapla“ v oboru dermatologie udělovanou nadací Janssen-Cilag Award Foundation za publikaci roku 1995. V roce 2009 získal za monografii „Dermatovenerologie“, Galén Karolinum, cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci roku 2008 ve vědách lékařsko farmaceutických. Jeho monografie Sklerodermie a „modrá kniha“ doplněná kvalitní klinickou fotodokumentací je pro studenty i dermatovenerology inspirací a zdrojem přehledně a logicky uspořádaných informací. Je autorem několika kapitol v dalších monografiích a učebních textech, publikoval více než 150 odborných článků s vysokým citačním ohlasem, je spoluautorem několika grantových projektů. Je vedoucím katedry postgraduálního vzdělávání IPVZ a úspěšně organizuje postgraduální kurzy.

Jako vedoucí redaktor časopisu Česko-slovenská dermatologie dbá na vysokou obsahovou i formální úroveň a serióznost publikovaných prací. Má nepředstíraný zájem o nové poznatky v dermatovenerologii a příbuzných medicínských oborech, je systematický a velmi pilný. Velké úsilí věnuje rozvoji fotoarchivu kliniky, který doplňuje fotografickou dokumentací histopatologických nálezů. Oceňuje upřímný zájem o obor a rád se dělí o své zkušenosti, jeho diferenciálně diagnostická rozvaha při klinickém vyšetření pacientů na superkonziliální ambulanci, jejíž tradici udržuje a rozvíjí, je logická a přesná. Za svoji práci neočekává vděčnost. Je přátelský a kamarádský, ale na druhé straně umí být náročným a obávaným examinátorem. Jeho diskusní příspěvky jsou oživením odborných setkání, jsou vždy účelné, věcné a založené na hlubokých medicínských znalostech.

Milý Jiří, velmi oceňujeme Tvůj přínos pacientům, klinice i oboru. Přejeme Ti sílu do další práce, mnoho šťastných chvil strávených s rodinou, další kilometry na kole i lyžích a v neposlední řadě přátelský, kolegiální a činorodý pracovní kolektiv.

Spolupracovníci


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa