Dermatoskopické sledování v čase


Autoři: M. Arenbergerová 1;  P. Arenberger 1;  T. Frey 1;  J. Šach 2;  Š. Frühaufová 2;  D. Housa 2;  S. Gkalpakiotis 1
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha přednosta prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 1;  Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha přednosta prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 6, p. 288-290
Kategorie: Dermatoskopie

PACIENT 1

Pacient (54 let), fototyp III, v anamnéze maligní melanom na zádech (SSM, Breslow 0,61 mm) v r. 2005 a psoriáza od r. 1995. Tři měsíce pozoruje ztmavnutí a zvětšení hnědého projevu nad levou lopatkou, bez subjektivních příznaků. Jednalo se o hnědorůžové ložisko o vel. 9 x 5 x 3 mm, s centrální hemoragickou hyperkeratózou a drobnou periferní erozí. Na trupu byly přítomné ojedinělé klidné pigmentové névy a ložiska psoriázy. Pacient byl pravidelně sledován digitálním dermatoskopem v rámci dispenzární péče. Měnící se projev na zádech jsme porovnali s dermatoskopickým obrazem před dvěma roky.

Dermatoskopický obraz (obr. 1A)

Obr. 1A.
Obr. 1A.

Na levém obrázku z r. 2008 pozorujeme difuzní světle hnědou pigmentaci a ojedinělé pseudofolikulární ústí v pravém dolním pólu a červené tečkovité angiektázie v horní partii. Na obrázku vpravo vidíme hemoragickou hyperkeratózu v centru, vlevo od ní šedomodrý okrsek lemovaný drobnými šedočernými tečkami a hustě nakupenými tečkovitými kapilárami v pravé části projevu. V pravém dolním rohu hemoragie.

Histologické vyšetření (obr. 2A) 

Obr. 2A.
Obr. 2A.

Nález je slučitelný s obrazem lichenoidní keratózy s inkontinencí pigmentu (1 – ortokeratotická hyperkeratóza, 2 – lichenoidní kulatobuněčný infiltrát v oblasti dermoepidermální junkce, 3 – epidermis s mírnou akantózou, 4 – fagocytóza melaninového pigmentu makrofágy v dermis).

Diagnóza

Nález je poměrně obtížně hodnotitelný. Bizarní obraz, přítomnost růžové barvy, tečkovitých angiektázií a šedočerných teček nás nutí v diferenciální diagnostice pomýšlet i na maligní melanom. Důležitou roli zde sehrává vyšetření projevu před dvěma roky, které bylo z dermatoskopického hlediska velmi suspektní jako seboroická veruka vzhledem s iritací vzhledem k angiektáziím. Kombinace sledování dermatoskopického obrazu a histologického vyšetřeni nám pomůže stanovit diagnózu lichenoidní keratózy, která vznikla na podkladě seboroické keratózy.

PACIENT 2

Pacient (58 let) fototypu II, který se v dětství opakovaně spálil na slunci, pozoroval několik měsíců tmavnutí a zvětšování pigmentového projevu na levém předloktí. Útvar byl vyhodnocen jako rizikový a pacient byl objednán k provedení totální excize. K výkonu se však nedostavil a přichází až za 8 měsíců, protože se projev stále zvětšuje. Jedná se o hnědočernou makulu o velikosti 8 x 5 mm s nepravidelnými okraji.

Dermatoskopický obraz (obr. 1B)

Obr. 1B.
Obr. 1B.

Na levém obrázku z prvního vyšetření v r. 2008 vidíme nepravidelnou hnědou pigmentaci v centru s šedomodrým nádechem, naznačeno radiální proudění. Na obrázku vpravo po 8 měsících vidíme, že se projev výrazně změnil. Sytá hnědočerná pigmentace, v centru s šedomodrým závojem, periferně nepravidelné radiální proudění a nerovnoměrně rozmístěné hnědé globule.

Histologické vyšetření (obr. 2B) 

Obr. 2b.
Obr. 2b.

Superficiální typ melanomu kůže, v centrální oblasti již s vertikálním způsobem šíření a s prorůstáním do stratum reticulare koria (Breslow 0,75 mm). V oblasti koria je výraznější lymfocytární reakce (1 – kulatobuněčný infiltrát ve spodině melanomu, 2 – hnízdo nádorových melanocytů ve stratum reticulare koria, 3 – pagetoidní šíření nádorových melanocytů do epidermis).

Diagnóza

Na levém obrázku vzhledem k přítomnosti nepravidelné hnědé pigmentace s centrálním šedomodrým nádechem a regrese se pravděpodobně jednalo o silně dysplastický névus, eventuálně iniciální melanom. Po 8 měsících je diagnóza již zřejmá. Kritérium E (někdy se označuje nejen jako elevace, ale i evoluce) dominuje, ložisko se výrazně zvětšilo a změnilo svůj charakter. Vzhledem k přítomnosti šedomodrého závoje, radiálního proudění a nepravidelných hnědých globulí, diagnózu uzavíráme jako maligní melanom.

DISKUSE

Digitální dermatoskopie má oproti optické dermatoskopii několik přidaných hodnot. Obraz můžeme zvětšit a v klidu si ho prohlédnout na monitoru, nechat ho projít expertním systémem a hlavně obrázek uložit a porovnávat v čase. Možnost sledování v čase považujeme za jednu z nejdůležitějších výhod digitální dermatoskopie. Dokumentují to naše dvě kazuistiky, v nichž v prvním případě přišel pacient s projevem, který by na první pohled v širší diferenciální diagnostice mohl dermatoskopicky imitovat regredující maligní melanom nebo i bazaliom s pigmentem. Avšak při porovnání se snímkem pořízeným před dvěma lety, kdy projev imponoval jako seboroická keratóza, nám ke správné diagnóze přispělo i předchozí vyšetření. Ve druhé uvedené kazuistice měl pacient při kontrole také bizarní obraz podezřelý z melanomu, který ale prakticky jednoznačně potvrdil pohled na vyšetření před 8 měsíci, kdy se již tehdy jednalo o velmi podezřelou melanocytární lézi (pacient byl objednán k excizi, ale dostavil se s větším časovým odstupem). Sledování v čase využíváme především u mnohočetných pigmentových lézí, u kterých z technických důvodů nemůžeme všechny excidovat, a kdy se jednoznačně nejedná o melanom. Naopak nodulární projevy se nedoporučují dlouhodobě sledovat. Buď se ihned rozhodneme, že se jedná o benigní lézi (intradermální névus), nebo lézi excidujeme z podezření maligity (např. nodulární maligní melanom).

Do redakce došlo 22. 8. 2011.

Kontaktní adresa:

MUDr. M. Arenbergerová, PhD.

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LFUK

Šrobárova 50

100 34 Praha 10


Zdroje

1. JOHR, R. H., SOYER, P., ARGENZIANO, G. et al. Dermoscopy. Mosby: Londýn 2004, 231 s.

2. POCK, L., FIKRLE, T., DRLÍK, L., ZLOSKÝ, P. Dermatoskopický atlas. 2. vyd., Phlebomedica: Praha 2008, 149 s.

Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa