DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 4, p. 185
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

1.  Odběr vzorku k vyšetření PIF u puchýřnatých chorob se správně provádí z:

 • a) puchýře
 • b) okolí puchýře
 • c) nepostižené kůže
 • d) čerstvého puchýře

2. U pemphigus foliaceus v PIF detekujeme:

 • a) ICS v celé epidermis
 • b) ICS v horní části epidermis
 • c) ICS v celé epidermis a pruh ve stratum granulosum
 • d) ICS v celé epidermis a pruh pod bazální membránou

3. Cílovým antigenem u EBA je

 • a) antigen BP2
 • b) antigen BP2 a laminin332
 • c) kolagen VII
 • d) kolagen IV

4. LABD je onemocnění

 • a) postihující často děti
 • b) s tvorbou IgA autoprotilátek proti kolagenu VII
 • c) s IF nálezem drobných precipitátů IgA v papilách
 • d) které je variantou DHD

5. U bulózního systémového lupusu se tvoří protilátky proti

 • a) lamina lucida bazální membrány
 • b) lamininu 332
 • c) proti NC1 doméně kolagenu IV
 • d) proti NC1 doméně kolagenu VII

6. Pemfigoid slizniční má depozita

 • a) ve stropě puchýře
 • b) ve spodině puchýře
 • c) pod bazální membránou
 • d) ve spodině nebo ve stropě puchýře

7. Fluorescence in situ hybridizace se používá

 • a) při detekci chromozomálních aberací
 • b) při detekci protilátek proti bazální membráně
 • c) ke studiu subpopulací lymfocytů
 • d) k detekci antinukleárních autoprotilátek

8. NaCl rozštěpí bazální membránu v

 • a) v stratum bazale
 • b) v lamina lucida
 • c) v stratum spinosum
 • d) pod lamina densa

9. U vaskulitid odebíráme

 • a) nejlépe rozvinutou morfu
 • b) morfu čerstvou do 24 hodin
 • c) puchýřek
 • d) nejlépe morfu z oblasti kotníků

10. V diagnostice puchýřnatých chorob běžně používáme sadu konjugátů

 • a) anti IgG, IgM, C3, Fb
 • b) anti IgG, IgM, IgA
 • c) anti IgG, IgA, IgM, C3, Fb
 • d) anti IgG, C3 

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 3/2011:

Velčevský P.: Pityriasis rubra pilaris

Správné odpovědi: 1.b, 2.b, 3.a, 4.d, 5.d, 6.d, 7.a, c, d, 8. c, 9. b, 10. c


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa