DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

Současné trendy a nové možnosti v léčbě melanomu


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 4, p. 196

1.   Nejvýznamnější nezávislý prognostický faktor u melanomu je:

 • a) hloubka invaze do koria
 • b) tloušťka nádoru měřená v mm
 • c) klinicky popisovaná ulcerace nádoru
 • d) absolutní počet mitóz

  2.   Vyšetření sentinelové uzliny je:

 • a) elektivní disekce lymfatických uzlin
 • b) léčebná metoda odstraňující postižené uzliny
 • c) vyšetřovací stagingová metoda
 • d) indikována pouze u nemocných s ulcerovanými nádory

  3.   K adjuvantní léčbě jsou indikovány melanomy:

 • a) všechny od stadia II B
 • b) všechny od stadia III A
 • c) všechny s makroskopicky postiženými uzlinami
 • d) pouze ve stadiích II B–III C

  4.   Satelitní metastázy jsou:

 • a) drobná ložiska do vzdálenosti 2 cm od nádoru
 • b) drobná ložiska v uzlinách do velikosti 2 mm
 • c)  2 cm velká ložiska mezi nádorem a regionálními uzlinami
 • d) metastatická ložiska do velikosti 2 cm

  5.   Nejčastější adjuvantní léčbou melanomu je:

 • a) chemoterapie
 • b) pouze imunoterapie
 • c) kombinovaná chemoimunoterapie
 • d) pouze léky zkoušené v klinických studiích

  6.   Adjuvantní imunoterapie s IFN α:

 • a) je účinnější při vyvolání autoimunity
 • b) významně prodlužuje přežívání nemocných s melanomem
 • c) je indikována pouze u ulcerovaných nádorů
 • d) má minimum vedlejších účinků

  7.   V léčbě metastazujícího melanomu:

 • a) je indikována pouze chemoterapie a aktinoterapie
 • b) většinou selhávají všechny standardní léčebné postupy
 • c) má chemoimunoterapie nejméně léčebných odpovědí
 • d) je využívána vysoká citlivost k chemoterapii

  8.   Při imunitních reakcích vůči nádoru:

 • a) je výhodou tolerance k nádorovým buňkám
 • b) je nutné zesílit expresi receptoru CTLA-4
 • c) je problémem imunosuprese vyvolaná nádorem
 • d) nevznikají nikdy autoimunitní reakce

  9.   Účinnost anti CTLA-4 u metastazujícího melanomu

 • a) hodnotíme podle stejných kritérií jako účinnost chemoterapie
 • b) procento léčebných odpovědí je výrazně vyšší než u chemoterapie
 • c) léčebné odpovědi trvají déle
 • d) k hodnocení používáme RECIST kritéria

 10. Nejúčinnější léčba melanomu je:

 • a) chemoterapie metastazujícího melanomu
 • b) včasná diagnóza počínajícího melanomu
 • c) léčba vakcínami
 • d) cílená léčba

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2010:

Bučková H.: Mastocytózy u dětí

Správné odpovědi:1c, 2b, 3d, 4d, 5a,d, 6b,c, 7d, 8b, 9c, 10a


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2010 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa