CO NOVÉHO V EADV


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 3, p. 173-174
Kategorie: Zprávy z ciziny a kongresů

U příležitosti konání 6. jarního sympozia EADV v Bukurešti proběhlo zasedání vedení EADV, ze kterého vyplynuly některé nové pokyny a směry další činnosti. Česká dermatovenerologie má t.č. zastoupení v EADV Boardu (doc. Ettler a jako prezident 8. jarního sympozia EADV 2011 – Karlovy Vary i prof. Arenberger; Slovensko zastupuje prof. Péč), i v komisích EADV: pro členství (doc. Ettler) a pro tvorbu vědeckého programu (prof. Arenberger).

Etická komise

Komise doporučila pro všechny publikace zřetelně deklarovat konflikt zájmů, tzn. zejména vztahy k farmaceutickým firmám. Dále je striktně doporučeno zachovávat osobní anonymitu při prezentaci klinických snímků nemocných tak, aby se nedali identifikovat. Pokud to není možné, vyžaduje se písemný souhlas nemocného. Diskutováno také fotografování a filmování během přednášky – propříště bude vyvěšena cedulka se zákazem.

Komise pro vědecký program (SPC)

Počínaje od jarního sympozia v Karlových Varech bude odborný program sympozií plánován centrální SPC s omezením pravomocí Lokálního vědeckého výboru. Má se tak dosáhnout vyšší efektivity vzdělávání, podpořit dynamicky se rozvíjející oblasti dermatologie s důrazem na praktický přínos sdělení.

Dojde také k prodloužení kongresu o půl dne od roku 2010 (středa-sobota) a o celý den od r.  2011, kdy se také změní rozložení v týdnu (pátek – pondělí), aby se omezilo narušení pracovního týdne. Také se má omezit překryv sekcí, a to zejména na jarních EADV sympoziích.

Sekce „Focus on“ a „Forum“ budou ostře sledovány a od r. 2010 se zařadí klinicko-patologické kazuistiky. Budou vydávány také sylaby kurzů s kopiemi prezentovaných obrázků. CD s abstrakty budou nově obsahovat všechna sdělení, a to i sesterských společností a firemních sympozií.

Je doporučeno snížit počet osob v předsednictvu ze 3 na 2 (od r. 2011), přičemž by neměl být odborník pozván do předsednictva stejného tématu více než po 3 mítinky za sebou (to neplatí pro přednášející). Člen předsednictva by měl hrát aktivní úlohu, tzn. mít také v sekci přednášku. Počet kreditů za návštěvy odborného programu bude každému účastníkovi k dispozici on-line na webu. EADV bude spolupracovat při výměnách odborného programu s dalšími společnostmi, jako je EDF, ESDR, ILDS, AAD.

Komise pro web (www.eadv.org)

Webová stránka EADV byla opět změněna a získala nového partnera pro administrativní činnosti – TRENTT. Přesto ji navštěvuje pouze 5% členů. Také byly zrušeny 2 služby: webmail a forum, byl však vytvořen koutek pro pacienty. Velmi populární službou je „Knihovna“. Rozhoduje se o 2 základních koncepcích vedení webu: 1. pasivní, kde správce bude aktuálně obnovovat informace, dodávané uživatelům a 2. aktivní (doporučuje se), kdy zejména sami uživatelé se zapojí do prezentací – diskusní fóra, blogy apod.

Komise pro členství

EADV stále roste: v r. 2008 měla 3151 členů a meziročně přibylo 13,2 % (nejvíce má Itálie – 345; ČR má t. č. 56 členů EADV a Slovensko 20 volících členů). V r. 2009 má EADV 3338 členů. Ke kolektivnímu členství národních odborných společností se zatím přihlásilo 23 zemí včetně ČR a Slovenska.

Díky švýcarským zákonům (sídlo EADV přestěhováno do Lugana) musí být EADV přístupná komukoliv. Členství „ordinary“ (O) znamená kohokoliv bez dermatologického vzdělání (roční poplatek 170 ?€; navzdory velkým obavám se dosud přihlásil pouze jeden farmaceut). „Specialist“ (S) je evropský dermatovenerolog nebo mimoevropský odborník certifikovaný v Evropě (150 ?), „junior“ (J) je evropský rezident libovolného věku nebo certifikovaný dermatovenerolog pod 35 let (75 €?), „honorary“ a „founding“ jsou čestní členové (bez poplatku). Všichni v uvedených kategoriích mohou volit. „Retired“ (R), specialista, který odešel do důchodu (75 €?) a všichni mezinárodní členové nemají právo volit. Stejně tak i podporující subjekty: farmaceutické firmy (1000 ?€), národní dermatologické společnosti (poplatek dle počtu členů, nejméně však 5 ?€/člen). Všichni noví členové s volebním právem však musí 1 rok počkat, než získají oprávnění toto právo uplatnit. Nově přihlášení členové musí doložit kopii průkazu identity, doklad o atestaci a potvrzení 3 ručitelů, členů EADV. Vše je pak ověřeno následnou korespondencí.

Členové EADV, kteří v příštích letech nestihnou zaplatit členský poplatek do 31. 3. téhož roku, ztratí na příštích 12 měsíců volební právo (letos prodlouženo do 31. 5.). Členové, kteří nezaplatí po několik let za sebou, budou vyzváni k doplacení předchozích roků: pokud tak učiní, nabudou všech práv členství. Pokud ne, budou muset podstoupit celý proces nově se přihlašujícího člena.

Komise pro styk s médii

Tato komise se snaží o propagaci dermatovenerologie veřejnosti. V r. 2008 se soustředila na 2 hlavní události: Euromelanoma Day v květnu a Den psoriázy v říjnu. Byly uspořádány tiskové konference u těchto příležitostí v Domě EADV v Bruselu.

Finance EADV

Hospodaření EADV je vyrovnané, r. 2007 se uzavíral se ziskem 846 671?. Díky přesídlení do Lugana není potřeba odvádět DPH za r. 2006 a 2007, ale r. 2008 může být problémový, protože EADV jako nezisková organizace nemůže vykázat přebytek financí vůči referenčnímu r. 2006. Zatím nejúspěšnější kongres z finančního pohledu byla Vídeň 2007. Stále se vleče dořešení zdanění příjmu z Barcelony 2003, kde hrozí až 800 tisíc ? DPH. Jarní sympozia jsou tradičně nezisková, výjimkou se stal Istanbul 2008, který přinesl 283 tisíc ? zisku.

Při pořádání kongresů dostává lokální organizátor 10 % zisku. Do budoucna bude snaha tento příjem omezit a vše organizovat (pokud možno) z centra EADV.

Komise pro udílení cen a grantů

Pro uchazeče ze střední a východní Evropy je určen „Michael Hornstein memorial scholarship“ a pro zbytek světa „Imrich Sarkany memorial scholarship“. Mimoto je možné udělit granty: EADV-AAD pro uchazeče z USA a Kanady, SDS grant pro střední a východní Evropu, dále je možné žádat o IAD-EADV grant, AAD grant pro Evropany, BSPD grant. V r. 2008 bylo řešeno 39 přihlášek, z toho 1 z ČR. Při posuzování žádostí však vznikají některé problémy, jako je věkový limit 35 let, kdo může udělovat doporučující dopis, ověřování dokumentů sepsaných v jiných jazycích. Bylo navrženo bonifikovat při hodnocení uchazečů 1 bodem publikaci v národním časopise a 2 body v mezinárodním časopise.

Fostering-komise (pro pořádání doškolovacích akcí)

Tato komise rozdělila svou činnost na pořádání akcí pro privátní praktiky a pro doškolování rezidentů v oboru. Do první skupiny se také řadí možnost stáží uchazečů na vybraných pracovištích (zatím přislíbilo účast 16 center). Pro druhou skupinu byly vypsány kurzy: Letní škola dermatopatologie (6. – 10. 7. 2009 v Ghentu, Belgie), psychodermatologie (13. – 17. 7. 2009 v Bruselu) a letní škola mikrobiologie (20. – 24. 7. 2009 ve Vídni). Zatím bylo uspořádáno 14 kurzů, které navštívilo 259 rezidentů ze 40 zemí. Zájem vždy převyšoval nabídku míst.

Závěr

EADV si klade za cíl ujednotit dermatologii (a venerologii) v celé Evropě, standardizovat úroveň vzdělání v oboru ve všech zemích a upevnit prestiž oboru před laickou a odbornou veřejností.

Další akce EADV

JARNÍ SYMPOZIA

13. – 16. 5. 2010 Dubrovník (Cavtat)

07. – 10. 4. 2011 Karlovy Vary

KONGRESY

07. – 11. 10. 2009 Berlín

06. – 10. 10. 2010 Gothenburg

19. – 23. 10. 2011 Lisabon

05. – 09. 09. 2012 Riga

Doc.MUDr. K. Ettler, CSc.

E-mail: ettler@fnhk.cz


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa