Doškoľovanie lekárov – kontrolný test


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 4, p. 186
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

Vírusové exantémy u detí

1. Exantémom rozumieme kožné zmeny

 • a) akútneho charakteru  časovo ohraničené spravidla symetrické
 • b) akútneho charakteru a časovo neohraničené
 • c) len v začiatku ochorenia
 • d) akútne aj chronické zvyčajne nesymetrické

2. Vezikulózny exantém vírusovej etiológie vzniká na základe

 • a) infarktov dermis ako Arthusov fenomén
 • b) v dôsledku cytolýzy buniek po infekcii
 • c) po senzibilizácii lymfocytov
 • d) vznikom cirkulujúcich imunokomplexov

3. Hemoragický exantém vzniká v dôsledku

 • a) zápalu
 • b) poškodenia epidermálnych buniek
 • c) Arthusovej reakcie a infarktov dermis
 • d) len pri septikémii

4. Exanthema subitum charakterizuje exantém

 • a) vezikulózny
 • b) papulózny
 • c) hemoragický
 • d) exantém po poklese teploty makulopapulózny

5. Parvovírusový exantém – erythema infectiosum je exantém

 • a) morbiliformný
 • b) stredne škvrnitý s nepravidelnými okrajmi a sýtym lemom
 • c) skarlatiniformný
 • d) variceliformný

6. Gloves and socks syndróm najčastejšie vyvoláva

 • a) parvovírus B l9
 • b) enterálne vírusy
 • c) Epstein-Barrovej vírus
 • d) žiadna možnosť neplatí

7. APEC syndróm je typický pre

 • a) adolescentov
 • b) starší školský vek
 • c) novorodencov
 • d) dojčenecký a predškolský vek

8. Hand, foot and mouth disease je sprevádzané exantémom

 • a) s typickou lokalizáciou
 • b) má sezónny charakter
 • c) postihuje dojčatá a menšie deti
 • d) všetky možnosti sú správne

9. Závažné formy exantémových ochorení vyvoláva

 • a) zvyčajne l sérotyp
 • b) najagresívnejší zo sérotypov
 • c) viac v ako l vyvolávateľ
 • d) na počte ani type vyvolávateľa nezáleží

10. V diagnostike vírusového exantému je dôležité

 • a) dôkladná anamnéza
 • b) klinický obraz a vek dieťaťa
 • c) epidemiologická situácia a sezónnosť ochorenia
 • d) všetky možnosti sú správne

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 83. ročníku časopisu roku 2008, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2008:

Kuklová, I., Kojanová, M., Velčevský, P.

Současná problematika sexuálně přenosných onemocnění

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a,b,d, 5d, 6a,b,c,d 7b,c, 8b,d, 9a,b,d, 10b.

Tab. 1. OPRAVA: VELČEVSKÝ, P., KUKLOVÁ, I. Léčba sexuálně přenosných onemocnění. Čes-slov Derm, 2008, 83, No. 3, p. 123-135: strana 125, Neurosyfilis
OPRAVA: VELČEVSKÝ, P., KUKLOVÁ, I. Léčba sexuálně přenosných onemocnění. Čes-slov Derm, 2008, 83, No. 3, p. 123-135: strana 125,
Neurosyfilis


Štítky
Dermatológia Detská dermatológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 4

2008 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa