REFERÁT Z PÍSEMNICTVÍ


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 5, pp. 255.
Kategorie: Referát z písemnictví

Kiefer F., Jahn H., Otte Ch. et al.: Increasing Leptin Precedes Craving and Relapse during Pharmacological Abstinence Maintenance Treatment of Alcoholism

(Leptin odhalí recidivu u alkoholismu)

Journal of Psychiatric Research, 39, 2005, č. 5, s. 545-551.

Němečtí autoři (univerzitní pracoviště v Mannheimu a Hamburku) zjistili, že zvýšená plazmatická koncentrace leptinu předchází bažení po alkoholu a recidivě během farmakologického udržování abstinence v rámci léčby závislosti na alkoholu.

Touhu (dychtivost) reguluje peptid leptin a ten bývá spojován s bažením po alkoholu a jeho celoživotním požíváním. Nicméně účinky léků z oblasti antialkoholik na leptin dosud nebyly studovány.

Proto logickým cílem studie bylo testovat hypotézu, zda plazmatická koncentrace leptinu u abstinujících alkoholiků během léčby naltrexonem, resp. akamprosatem, je spojena s trváním abstinence, resp. bažením po alkoholu. Plazmatická koncentrace leptinu byla měřena u 160 právě detoxifikovaných alkoholiků během dvojitě slepé, placebem kontrolované studie se zaměřením na prevenci recidivy. Byly porovnávány léčebné výsledky s  naltrexonem proti akamprosatu a proti kombinaci naltrexon+ akamprosat.

Během podávání placeba bylo pozorováno zvýšení plazmatické koncentrace leptinu.Při kombinované léčbě naltrexonem a akamprosatem došlo k signifikantnímu poklesu plazmatické koncentrace leptinu. Změny počáteční plazmatické hladiny po 4, 8 a 12 týdnech nepřímo úměrně korelovaly s trváním abstinence a po 4 týdnech pozitivně korelovaly se sebehodnoceným bažením po alkoholu.

Závěrem autoři shrnují výledky své práce takto: Studie poskytuje první důkaz pro spojitost mezi zvýšením plazmatických koncentrací leptinu a recidivou vedoucí k obnovenému požívání alkoholu u detoxifikovaných alkoholiků. Mimoto jsou důkazy pro interakci mezi farmakologickou protialkoholní léčbou, plazmatickou koncentrací leptinu a trváním abstinence.

MUDr. Jaroslav Veselý


Štítky
Adiktológia Detská psychiatria Psychiatria

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa