Revize Koncepce oboru psychiatrie, proč, jak a kdy – krátký úvod


Autoři: Z. Bašný
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 2, pp. 73.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

V České republice plné paradoxů, kde „zelení“ nominují bytostního aristokrata na pozici ministra vlády a levicové strany manifestně podporují na pozici prezidenta liberálního ekonoma vycházejícího z principů tržní ekonomiky, lze pochopit i paradoxní situaci naší psychiatrie. Při narůstající potřebě psychiatrické péče doložené zvyšujícím se počtem prvních ambulantních vyšetření a nárůstem hospitalizací, zůstává psychiatrie, vyjma situačně vyprovokovaných proklamací, mimo zájem orgánů statní správy i místních samospráv. Nikoho neznepokojuje špatná dostupnost psychiatrické péče ve většině regionů ČR, zastaralá úroveň struktury psychiatrických lůžek a insuficientní síť komunitních služeb. To, že z celkových výdajů na zdravotnictví je na tom naše psychiatrie se třemi procenty prakticky nejhůře v evropské ekonomické zóně, je často dáváno za vinu samým psychiatrům. Ozývají se názory, že nevíme co chceme, nedokážeme se sami mezi sebou dohodnout, a když se na něčem shodneme, nedokážeme to prosadit a podobně. Z vlastních řad je zase existující koncepce napadána s tím, že má příliš obecnou formu, někdo ji zase vidí jako ekonomicky nerealistickou, a také se občas objeví hlasy, že obsahuje i škodlivé, pro psychiatrii nebezpečné trendy.

Proto se výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP rozhodl udělat revizi koncepce tak, aby mohla být základem kvalitativní změny systému psychiatrické péče v ČR a dokázala se svým systémem služeb integrovat mezi vyspělé země Evropy. Tento krok významně podpořil i Dr. Mathijs Muijen, poradce WHO pro duševní zdraví, při svých pobytech v Praze. Aby koncepce oboru měla šanci „prorazit”, tj. mít vliv na zdravotní politiku, musí dosáhnout co největšího konsenzu mezi všemi typy poskytovatelů psychiatrických služeb a nesmí vyvolat pochybnosti u jejích uživatelů.

Výbor PS jmenoval skupinu odborníků, která má revizi koncepce připravovat. Jsou v ní zastoupeny všechny formy péče v psychiatrii, já jsem byl jmenován koordinátorem této skupiny. Zároveň byly vytvořeny podmínky pro aktivní účast každého zájemce na tvorbě koncepce. Prostřednictvím speciálně upravených webových stránek Psychiatrické společnosti může každý v přípravném období a následně v termínu stanoveném pro oponenturu vyjádřit své podněty a názory. Této možnosti dosud využil minimální počet psychiatrů a jiných odborníků. Přesto se daří shromažďovat kvalitní koncepční materiály k diskusi. Jedním z těchto podkladů jsou níže uvedené práce kolegů Rektora a Pěče, kterým jde o věc a nebojí se svoji vizi předložit odborné veřejnosti k diskusi. Vnímám to jako výzvu všem, kteří jsou připraveni sdílet a konfrontovat své názory ve prospěch vytvářené revize Koncepce oboru psychiatrie.

MUDr. Zdeněk Bašný

BONA, obecně prospěšná společnost, Praha


Štítky
Adiktológia Detská psychiatria Psychiatria

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa