Výbor Slovenskej farmaceutickej spoločnosti na roky 2016–2020


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 82
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Koncom roku 2015 sa uskutočnili voľby do orgánov Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), Bratislava, o.z., Slovenskej lekárskej spoločnosti, vedeckej a odbornej organizácie v SR. Voľby boli dvojkolové a korešpondenčné.

Do funcie prezidenta SFS bol zvolený dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (Katedra farmaceutickej chémie, FaF UK, Bratislava, e-mail: cizmarik@ fpharm.uniba.sk), do funkcie I. viceprezidenta bol zvolený prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. (Katedra farmako­gnózie a botaniky FaF UK, Bratislava, e-mail: grancai @fpharm.uniba.sk), do funkcie II. viceprezidenta RNDr. Roman Smieško, ktorý bol zvolený i do funkcie predsedu Spolku farmaceutov Martin a je zodpovedný farmaceut samosprávneho kraja Žilina (e-mail: roman.smiesko@zask.sk) a vedeckou sekretárkou sa stala doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. (Katedra organizácie a riadenia FaF UK, Bratislava, e-mail: fulmekova@fpharm.uniba.sk), ktorá je zároveň aj predsedníčkou Sekcie lekárenstva SFS.

Členmi výboru sa stali: PharmDr. Pavol Ježko, PhD., predseda Sekcie farmaceutickej chémie, (Katedra farmaceutickej chémie, FaF UK, Bratislava, e-mail: jezko@fpharm.uniba.sk), RNDr. Alexandra Planková, PhD., predsedníčka Sekcie analýzy liečiv (Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, FaF UK, Bratislava, e-mail: plankova@fpharma.uniba.sk), prof.  Ing. Milan Nagy, CSc., predseda Sekcie prírodných liečiv (Katedra farmakognózie a botaniky, FaF UK, Bratislava, e-mail: nagy@fpharm.uniba.sk), prof. RNDr.  Magdaléna Kuželová, CSc., predsedníčka Sekcie klinickej farmácie (Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava, e-mail: kuzelova@fpharm.uniba.sk), RNDr. Desana Matúšová, PhD., predsedníčka Sekcie technologickej (Katedra galenickej farmácie, FaF UK, Bratislava, e-mail: matusova@fpharm.uniba.sk), doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD., predsedníčka Sekcie dejín farmácie (Katedra jazykov FaF UK, Bratislava, e-mail: ozabalova@fpharm.uniba.sk), PharmDr. Monika Kyselicová, predsedníčka Sekcie homeopatických liekov, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH., predsedníčka Spolku farmaceutov Bratislava a západoslovenského kraja (Katedra organizácie a riadenia farmácie, FaF UK, Bratislava, e-mail:oleárova@fpharm.uniba.sk), doc.  PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA (Katedra organizácie a riadenia FaF UK, Bratislava, e-mail: tesar@fpharm.uniba.sk), doc. Pharm. Szilvia Czigle, PhD. (Katedra farmakognózie a botaniky FaF UK, e-mail: czigle@fpharm.uniba.sk), PharmDr. Vlasta Kákošová, Bratislava e-mail: vlasta.kakošova@dfnsp. sk), PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc. (Katedra galenickej farmácie, FaF UK, Bratislava, e-mail: katarina. bauerova@uniba.sk) a Pharm. Monika Fedorová, VFU, Košice.

Predsedníčkou dozornej rady sa stala PharmDr. Tatiana Geročová, PhD., prednostka Univezitná lekáreň FaF UK, Bratislava (e-mail: prednosta@ulfafuk.sk).

Funkčné obdobie výboru je od 17. 3. 2016.

J.Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa