Bartunek A. Dejiny slovenského lekárnictva I, 10. storočie až 1918.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 84
Kategorie: Nové knihy

Bartunek A. 

Dejiny slovenského lekárnictva I, 10. storočie až 1918.

Prešov: AB ART Gallery 2013; 399 s. ISBN 978-80-971174-8-1

Recenzované dielo RNDr. Antona Bartuneka, predsedu Sekcie dejín farmácie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) a prešovského lekárnika, je prvým komplexným spracovaním vývoja a výsledkov farmácie u nás od 10. do 20. storočia.

Autor v jeho úvode po popise základných farmaceutických pojmov a definíciach objasňuje éru liečiteľstva od praveku, cez stredovek v Číne, Indii, Mezopotámii, Strednej a Južnej Ameriky, ďalej v Egypte, Grécku, Rímskej ríši a v Byzancii.

V ďalšej časti stručne hodnotí vývoj a výsledky arabského a európskeho ľudového liečiteľstva, medicíny a farmácie.

Jadro tohto diela tvorí historiografia vývoja farmácie na Slovensku do roku 1918. Autor chronologickým spôsobom vysvetľuje vývoj a výsledky lekárníctva, liečiteľských reholných rádov a civilných lekární a lekárnikov na Slovensku v európskom kontexte.

V záverečnej časti diela okrem registra, sumárov v cudzích jazykoch sú základné informácie o Klube farmaceutického exlibrisu (KFE) s niekoľkými ukážkami exlibrisov z jeho zbierky.

Analýza obsahu, spôsobov interpretácie kľúčových udalostí a faktov našich dejín farmácie ukazuje, že je v tomto diele napísaná komplexne, racionálne, objektívne v kontexte a súlade s historickým vývojom Slovenska. Jeho text vhodne dopĺňajú vynikajúce ilustrácie, ktoré umocňujú výpovednú hodnotu a historiografiu popisovaných faktov.

Na základe týchto skutočností možno toto dielo označiť za ťažiskové dielo slovenskej farmaceutickej historiografie.

Preto mi dovoľte za širokú odbornú komunitu tlmočiť prianie, že sa tešíme na pokračovanie tohto diela, ktoré autor sľubuje napísať.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa