Příprava peletových jader pro řízené uvolňování glukosy k prevenci hypoglykémií u diabetiků


Příprava peletových jader pro řízené uvolňování glukosy k prevenci hypoglykémií u diabetiků

Hypoglykemické epizody jsou závažné a časté komplikace u obou typů diabetu mellitu. Riziko hypoglykemických stavů lze ovlivnit lékovou formu v podobě potahovaných pelet, které uvolní glukosu se zpožděním tak, aby bylo dosaženo odhadovaného maximálního účinku antidiabetika. Pelety, dále určené pro potažení membránou z ethylcelulosy, obsahovaly jednotlivě čtyři osmoticky aktivní látky: kroskarmelosu sodnou sůl (Ac-Di-Sol®), směs mikrokrystalické celulosy a karmelosy sodné soli (Avicel® RC 591), makrogol 6000 a karboxymethylškrob sodnou sůl (Vivastar® P 5000). Cílem bylo zvýšit obsah glukosy v peletách, a minimalizovat tak jejich objem pro snadnou aplikaci. Obsah glukosy v peletových jádrech se podařilo zvýšit ze 45 až na 75. resp. 80 % u všech složení. Všechny vzorky měly vyhovující mechanické i tokové vlastnosti nezbytné pro proces jejich obalování. Nejvyšších hodnot sféricity bylo dosaženo u vzorku pelet s obsahem 80 % glukosy, 15 % Avicelu® PH 101 a 5 % karboxymethylškrobu sodné soli s nižším středním průměrem částic a u vzorku pelet s obsahem 75 % glukosy a 25 % Avicelu® RC 591 s vyšším středním průměrem částic.

Klíčová slova:
hyperglykémie - prodloužené uvolňování - glukosa


Autoři: Aleš Franc;  Kateřina Dvořáčková;  Jan Muselík;  Martina Žvaková;  Vladimíra Slováková;  David Vetchý;  Dana Sabadková;  David Neumann;  Roman Goněc
Působiště autorů: Veterinary and Pharmaceutical University in Brno, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutics 1;  Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 2;  University Hospital, Pediatric Clinic, Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 206-212
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Hypoglykemické epizody jsou závažné a časté komplikace u obou typů diabetu mellitu. Riziko hypoglykemických stavů lze ovlivnit lékovou formu v podobě potahovaných pelet, které uvolní glukosu se zpožděním tak, aby bylo dosaženo odhadovaného maximálního účinku antidiabetika. Pelety, dále určené pro potažení membránou z ethylcelulosy, obsahovaly jednotlivě čtyři osmoticky aktivní látky: kroskarmelosu sodnou sůl (Ac-Di-Sol®), směs mikrokrystalické celulosy a karmelosy sodné soli (Avicel® RC 591), makrogol 6000 a karboxymethylškrob sodnou sůl (Vivastar® P 5000). Cílem bylo zvýšit obsah glukosy v peletách, a minimalizovat tak jejich objem pro snadnou aplikaci. Obsah glukosy v peletových jádrech se podařilo zvýšit ze 45 až na 75. resp. 80 % u všech složení. Všechny vzorky měly vyhovující mechanické i tokové vlastnosti nezbytné pro proces jejich obalování. Nejvyšších hodnot sféricity bylo dosaženo u vzorku pelet s obsahem 80 % glukosy, 15 % Avicelu® PH 101 a 5 % karboxymethylškrobu sodné soli s nižším středním průměrem částic a u vzorku pelet s obsahem 75 % glukosy a 25 % Avicelu® RC 591 s vyšším středním průměrem částic.

Klíčová slova:
hyperglykémie - prodloužené uvolňování - glukosa


Zdroje

1. American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycaemia, 2005.

2. Hopkins D. Exercise-induced and other daytime hypoglycemic events in patients with diabetes: prevention and treatment. Diabetes. Res. Clin. Pr. 2004; 65, 35–39.

3. Frier B. M. Morbidity of hypoglycaemia in type 1 diabetes.  Diabetes. Res. Clin. Pr. 2004; 65, 47–52.

4. Fisher M., Heller S. R. Hypoglycaemia in clinical diabetes. Chichester, UK. 1999, 167–186.

5. Ryan Ch. N., Gurtunca A. D. Hypoglycaemia: a complication of diabetes therapy in children. Semin. Pediatr. Neurol. 2005; 12, 163–177.

6. The Estee Corp. US Patent, 5545410.

7. Hercules Inc. US Patent, 5795606.

8. Sabadková D., Franc A., Muselík J., Neumann D.. Pelety s riadeným uvoľňovaním glukózy k prevencii hypoglykemií, Čes. Slov. Farm. 2014; 63, 101.

9. Franc A., Muselík J., Sabadková D., Neumann D., Minaříková I. Different size of pellets with controlled release of glucose and dissolution profiles. World meating on pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical technology. Lisbon Portugal 31. March – 3. April 2014.

10. Franc A., Muselík J., Sabadková D., Neumann D. Pellets with controlled release of sugar for hypoglycaemia prevention in diabetes. 9. World meating on pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical technology. Lisbon Portugal 31. March – 3. April 2014.

11. Rowe R. C., Sheskey P. J.. Quinn A. M. E. Handbook of pharmaceutical excipients. 6th ed. London: Pharmaceutical Press, 2009.

12. Neumann D., Franc A., Muselík J. CS Patentová přihláška PV 2013 – 338.

13. Rabišková, M. Technologické parametry lékových mikroforem, jejich význam a metody jejich stanovení. Čes. Slov. Farm. 1996; 45, 177–179.

14. Celine V. L., Siang M. Ch., Heng P. W. S. Elucidation of spheroid formation with and without the extrusion step. AAPS PharmSciTech. 2007; 8, E70–E81.

15. Podczeck F., Rahman S. R., Newton J. M. Evaluation of a standardised procedure to assess the shape of pellets using image analysis. Int. J. Pharm. 1999; 192, 123–138.

16. Chopra R. F., Podczeck J. M., Alderborn G. The influence of pellet shape and film coating on the filling of pellets into hard shell capsules. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2002; 53, 327–333.

17. Gajdziok J., Bernatoniene J., Muselík J., Masteiková R., Dvořáčková K., Petkeviciute Z., Lazauskas R., Kalveniene Z., Bernatoniene R. The evaluation of formulations for the preparation of new formula pellets, Pharm. Dev. Technol. 2011; 16, 520–528.

18. Rabišková M., Häring A., Minczingerová K., Havlásek M., Musilová P. Mikrokrystalická celulosa v perorálních lékových formách. Chem. Listy, 2007; 101, 70–77.

19. Wlosnewski J. C., Kumpugdee-Vollrath M., Sriamornsak P. Effect of drying technique and disintegrant on physical properties and drug release behavior of microcrystalline cellulose-based pellets prepared by extrusion/spheronization. Chem. Eng. Res. Des., 2010; 88, 100–108.

20. Rabišková M., Masteiková R., Chalupová Z., Dvořáčková K.  Lékové formy a biofarmacie: II. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita 2009.

Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa