Klimas J. (zostavovateľ): 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952–2012). Bratislava: Univerzita Komenského 2012.


Autoři: J. Čižmárik
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 250
Kategorie: Nové knihy

Recenzované dielo je dvojdielna monografia popisujúca uplynulých 60 rokov vývoja a výsledkov práce FaF UK v Bratislave.

V jej prvom dieli po úvodnom slove dekana fakulty sú stručne zhrnuté začiatky farmaceutického vzdelávania na Slovensku, vznik FaF UK 1. septembra 1952, jej postavenie v ČSR a zmeny v roku 1989.

V ďalšej časti sú publikované portréty doterajších dekanov a ich insígnie.

Následne je analyzovaná edukačná, vedecko-výskumná činnosť FaF UK, základné informácie o profesoroch, doktoroch vied, čestných doktorov honoris causa, akademickom senáte a Univerzite Komenského v Bratislave.

Jadro publikácie tvorí analýza vývoja, edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, katedry chemickej teórie liečiv, katedry chemickej teórie liečiv, katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, katedry farmaceutickej chémie, katedry farmakológie a toxikológie, katedry organizácie a riadenia farmácie, katedry farmakognózie a botaniky, katedry fyzikálnej chémie liečiv, katedry galenickej farmácie, katedry jazykov, katedry telesnej výchovy a športu, univerzitnej a fakultnej lekárne, záhrady liečivých rastlín a ústrednej knižnice FaF UK.

Obsah druhého dielu tvorí zoznam absolventov farmácie v rokoch 1953–2011, z ktorého vyplýva, že FaF UK v Bratislave doteraz vychovala už okolo 10 000 absolventov. Recenzované dielo je napísané kvalifikovanými autormi, objektívne, na základe využitia kľúčových historických prameňoch, logicky a stručne.

Je dôstojným zhrnutím nielen doterajšej činnosti a výsledkov práce FaF UK, ale i dôležitým príspevkom a podkladom k štúdiu výsledkov farmaceutických vied u nás.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa