EUFEPS a 9. středoevropské sympozium farmaceutické technologie


Autoři: M. Rabišková
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 249
Kategorie: Zprávy

Výroční zasedání Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS) zástupců evropských farmaceutických společností se uskutečnilo 20. září 2012 v chorvatském Dubrovníku. Sedmnáct přítomných zástupců z celkových 24 vyslechlo na celodenním zasedání zprávu o činnosti za rok 2011 a diskutovalo o problémech spojených s financováním společnosti, s vývojem aktivit spojených se vzděláváním, průmyslovým výzkumem, website a sítěmi (např. v oblasti farmakokinetiky a farmakogenetiky, nanoléčiv, regulace, veterinárních léčiv atd.). Součástí jednání byla i volba nového výkonného výboru (Executive Committee) a auditorů.

Také 9. středoevropské sympozium farmaceutické technologie proběhlo v Dubrovníku ve dnech 21. až 22. září 2012. Sympozia se zúčastnilo 280 odborníků z 33 zemí. Sympozium bylo věnováno lékovým formám a léčivům založeným na nanočásticích. Odeznělo šest plenárních, osm vyžádaných a 37 vybraných přednášek a bylo prezentováno asi 140 posterů. Sympozium mělo vysokou odbornou úroveň. Plenární přednášky přednesli např. prof. Ruth Duncan (Velká Británie), prof Dusica Maysinger (Kanada) nebo prof. Lon J. Wilson (USA). Největší úspěch zaznamenala přednáška prof. Duncan nazvaná „Polymerní léčiva – nanosystémy pro 21. století: klinické úspěchy a další šance“, která zajímavou formou shrnula současné poznatky o nanoléčivech, načrtla jejich další možnosti, zmínila nedostatky, upozornila na nutnost věnovat pozornost dosud neprozkoumaným oblastem a spojit vědecké obory k charakterizaci chování nanočásticových systémů zejména v in vivo podmínkách. Českou republiku reprezentovaly dva příspěvky z obou farmaceutických fakult a Slovensko bratislavská farmaceutická fakulta.

M. Rabišková


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa