Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 278
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 15. října 2008 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové třetí letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondencí za poslední období. Odborným sekcím ČFS bylo uloženo nahlásit do 15. listopadu 2008 termíny akcí jednotlivých sekcí, jako podklad do kalendáře akcí ČLS JEP pro rok 2009.

V rámci zahraničních aktivit se diskutovalo o účasti zástupců ČFS na světovém výročním kongresu Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) 2008 v Basileji, kde se konalo i setkání a diskuze s výborem FIP o možnosti pořádání kongresu FIP v roce 2011 v Praze. Výsledek tohoto jednání bude projednán výborem FIP v listopadu 2008 a potom, nejpozději v lednu 2009, bude výsledek vybranému pořadateli kongresu FIP 2011 oznámen. Podle neoficiálních informací zůstali ve výběru dva uchazeči – pořadatelské město Praha a Dublin.

České farmaceutické společnosti byla pro její internetové stránky prodloužena na další období jejich doména www.cfs-cls.cz. Výbor ČFS rozhodl, že na těchto stránkách bude nyní zveřejněn Zpravodaj ČFS 1/2008 a v tomto roce nebude vydáván v tištěné formě.

Výbor ČFS projednal zprávu Revizní komise o hospodaření ČFS a vzal ji na vědomí. Zpráva konstatovala mírný záporný finanční výsledek v roce 2007.

V souvislosti s odbornými akcemi ČFS byl výbor informován o úspěšných Lékárenských dnech, které se konaly 3.–5. října 2008 v Litomyšli a které navštívilo více než 300 účastníků.

Výbor rovněž konstatoval, že X. sjezd ČFS konaný 16.–17. května 2008 v Olomouci za spolupořadatelství s firmou Solen, proběhl podle očekávaného schématu a byl velmi úspěšný.

V otázce ekonomické situace časopisu Česká a slovenská farmacie výbor ČFS konstatoval, že prozatím je hospodaření časopisu v roce 2008 ve ztrátě. Výbor bude řešit tuto situaci opět při svém prosincovém jednání.

Za účelem uzavření smlouvy se Zdravotními pojišťovnami vydala ČFS za poslední 4 měsíce celkem 19 osvědčení tem pracovištím, která lege-artis připravují cytotoxická léčiva.

Farmaceutická fakulta UK souhlasí s umístěním Pamětní desky věnované lékárníkům padlým v 1. světové válce. Dílo akademického sochaře Č. Sušky bude instalováno v prostorách vestibulu fakulty. Výbor ČFS zaštítí celou záležitost smluvně i finančně, detaily domluví pokladník ČFS s Českou lékařskou společností JEP.

Výbor projednal další organizační záležitosti, přijal 24 nových členů, kteří se od května 2008 do ČFS přihlásili.

Příští schůze výboru ČFS, rozšířená o předsedy odborných sekcí se uskuteční 4. prosince 2008 v Lékařském domě v Praze.

P. Komárek


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa