AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 285-287
Kategorie: Rejstřík

Úvodník

Jahodář L.: Zpráva o činnosti České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně za období VII. 2004 až IV. 2008 155

Komárek P.: Časopis Česká a slovenská farmacie v roce 2008 3

Přehledy a odborná sdělení

Bajerová M., Gajdziok J., Dvořáčková K., Masteiková R., Kollár P.: Polosyntetické deriváty celulosy jako základ hydrofilních gelových systémů 63

Bajerová M. viz Kollár P.

Bartas R., Kolář J.: Historie a současnost hypolipidemické terapie 208

Bilková A. viz Kiňová Sepová H.

Bukovský M. viz Kiňová Sepová H.

Cihlo J., Lázníček M.: Radioaktivně značené peptidy v diagnostice a terapii nádorů 70 Dušek J. viz Peč J.

Dvořáčková K. viz Bajerová M.

Gajdziok J. viz Bajerová M.

Havelka P. viz Kollár P.

Jantová S. viz Repický A.

Kettmann V. viz Veizerová L.

Kiňová Sepová H., Bilková A., Bukovský M.: Laktobacily a ich probiotické vlastnosti 95

Klejdus B. viz Vacek J.

Kollár P., Suchý P., Muselík J., Bajerová M., Havelka P., Sopuch T.: Hemostatické účinky oxidované celulosy 11

Kollár P. viz Bajerová M.

Kolář J. viz Šubert J.

Kršková Z. viz Peč J.

Kubáň V. viz Vacek J.

Lázníček M. viz Cihlo J.

Lojková L. viz Vacek J.

Martin J. viz Peč J.

Masteiková R. viz Bajerová M.

Milata V. viz Repický A.

Muselík J. viz Kollár P. 

Peč J., Riedingerová E., Martin J., Kršková Z., Dušek J.: Therapeutic potential of phytocannabinoids and synthetic derivatives affecting human endocannabinoid system 195

Repický A., Jantová S., Milata V.: Signálne dráhy bunkovej proliferácie a smrti ako ciele potenciálnych chemoterapeutík 4

Riedingerová E. viz Peč J.

Sopuch T. viz Kollár P.

Suchý P. viz Kollár P.

Suchý V., Žemlička M., Švajdlenka E., Vančo J.: Léčivé rostliny a diabetes mellitus 78

Světlík J. viz Veizerová L.

Šubert J., Kolář J.: Aktuální acidita prostředí a účinnost pomocných látek používaných k protimikrobní stabilizaci léčivých přípravků připravovaných v lékárnách 157

Šubert J., Kolář J., Vašková V.: Standardní receptura pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách. I. Suspenze k aplikaci na kůži 55

Švajdlenka E. viz Suchý V. 

Vacek J., Klejdus B., Lojková L., Kubáň V.: Moderní instrumentální metody studia isoflavonů 85

Vančo J. viz Suchý V. 

Vašková V. viz Šubert J.

Veizerová L., Světlík J., Kettmann V.: Interakcia 1,4-dihydropyridínov s iónovými kanálmi 58

Žemlička M. viz Suchý V.

Původní práce

Adámek R. viz Řehula, M.

Andriamainty F., Čižmárik J., Malík I.: Štúdium lokálnych anestetík

Časť 185: termodynamické parametre heptakaíniumchloridu v prostredí roztoku NaBr 260

Andriamainty F., Čižmárik J., Malík I., Horvat S.: Štúdium lokálnych anestetík

Časť 183: Micelizácia a termodynamické parametre heptakaíniumchloridu v prostredí roztoku KBr 119

Balhárková J. viz Mužíková J.

Bartas R., Kolář J.:Spotřeba hypolipidemik v České republice v letech 2000–2007 244

Bartl T., Žádníková P., Jiříkovská R., Maroušková B., Beneš L.: Látky ovlivňující aktivitu kaspas 29

Bartošík T. viz Bartošíková L.

Bartošíková L., Nečas J., Bartošík T., Fráňová J.: Zhodnocení farmakoterapie u geriatrických pacientů ve vybraných domovech důchodců v regionu Brno 181

Bartošíková L., Nečas J., Bartošík T., Pavlík M.: Testování efektu 2’, 3, 4’-trihydroxychalkonu u experimentálního diabetes mellitus – pilotní studie 249

Bartošíková L., Nečas J., Bartošík T., Pavlík M., Fráňa P., Fráňa L.: Vliv montelukastu na léčbu astma bronchiale u dětských pacientů s celoroční alergickou rýmou 221

Bartošíková L., Nečas J., Bartošík T., Pavlík M., Fráňová J.: Přínos alergenové imunoterapie Phostalem v léčbě sezonní alergické rýmy (dva roky aplikace) 99

Beneš L. viz Bartl T.

Bernatonienė J. viz Majienė D.

Bernatonienė J. viz Masteiková R.

Bernatonienė R. viz Masteiková R.

Brozmanová H. viz Peřinová I.

Csöllei J. viz Goněc T.

Csöllei J. viz Kečkéšová S.

Csöllei J. viz Opatřilová R.

Čižmárik J. viz Andriamainty F.

Devínsky F. viz Horáková R. 

Dušek J. viz Kašparová M.

Dušek J. viz Kršková Z.

Ďuricová J. viz Peřinová I.

Dvořáčková K., Rabišková M., Masteiková, R., Okáčová, L.:Vliv koncentrace lipofilního nosiče na vlastnosti hydrofilně-lipofilních matricových systémů 269

Dvořáčková K. viz Majienė D.

Dvořáčková K. viz Masteiková R.

Fráňa L. viz Bartošíková L.

Fráňa P. viz Bartošíková L.

Fráňová J. viz Bartošíková L.

Goněc T., Račanská E., Csöllei J.: Syntéza alkylesterů kyseliny 2 {3-[4-(4-fluorfenyl)-piperazin-1-yl]-2-hydroxy-propoxy}-fenylkarbamové a in vitro hodnocení jejich antiisoprenalinové a vazodilatační aktivity 115

Grundmann M. viz Peřinová I.

Horáková R., Valentová J., Pechová I., Devínsky F.: Optimalizácia extrakčnej metódy na stanovenie metadónu a jeho metabolitu EDDP v moči plynovou chromatografiou 265

Horvat S. viz Andriamainty F.

Chalupová Z. viz Masteiková R.

Jiříkovská R. viz Bartl T.

Kacířová I. viz Peřinová I.

Kašparová M., Siatka T., Dušek J.: Biotic elicitation of the Trifolium pratense L. suspension culture 107

Kašparová M. viz Siatka T.

Kečkéšová S., Sedlárová E., Csöllei J., Mokrý P.: Synthesis, identification and physicochemical properties of novel potential ultrashort acting beta-adrenergic blockers 160

Kolář J. viz Bartas R.

Komínková H. viz Mužíková J.

Kršková Z., Martin J., Peč J., Dušek J.: Effects of Mg-ATP on the flavonoids production in the Scutellaria baicalensis Georgii suspension cultures 111

Kupková Z. viz Opatřilová R. 

Majienė D., Bernatonienė J., Masteiková R., Dvořáčková K.: The effect of Crataegus extract on heart mitochondrial function 239

Majienė D. viz Masteiková R.

Malík I. viz Andriamainty F.

Malinauskas F. viz Masteiková R.

Maroušková B. viz Bartl T.

Martin J. viz Kršková Z.

Masteiková R., Muselík J., Bernatonienė J., Majienė D., Savickas A., Malinauskas F., Bernatonienė R., Pečiūra R., Chalupová Z., Dvořáčková K.: Antioxidační aktivita tinktur připravených z hlohových plodů a nati srdečníku 35

Masteiková R. viz Dvořáčková K.

Masteiková R. viz Majienė D.

Mokrý P. viz Kečkéšová S. 

Muselík J. viz Masteiková R.

Mužíková J., Balhárková J.: A study of the properties of tablets made of directly compressible maltose 21

Mužíková J., Komínková H.: A study of the properties of tablets from two types of directly compressible xylitol 170

Nečas J. viz Bartošíková L.

Okáčová, L. viz Dvořáčková K.

Opatřilová R., Kupková Z., Csöllei J.: Antiradikálová aktivita látek s potenciálním účinkem na kardiovaskulární systém 177

Pavlík M. viz Bartošíková L.

Peč J. viz Kršková Z. 

Pečiūra R. viz Masteiková R.

Pechová I. viz Horáková R.

Peřinová I., Ďuricová J., Brozmanová H., Kacířová I., Grundmann M.: Stanovení metoprololu a jeho metabolitu α hydroxymetoprololu v séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí 254

Práznovcová L.: Vliv demografických faktorů na spotřebu léčiv v České republice 225

Rabišková M. viz Dvořáčková K.

Račanská E. viz Goněc T.

Rysl T. viz Řehula M.

Řehula, M., Adámek R.: Characterization of celluloses by means of viscoelastic parameters 215

Řehula M., Rysl T.: Characterization of microcrystalline celluloses by means of the parameters of a three-exponential compression equation 165

Savickas A. viz Masteiková R.

Sedlárová E. viz Kečkéšová S.

Siatka T., Kašparová M.: Effects of auxins on growth and scopoletin accumulation in cell suspension cultures of Angelica archangelica L. 17

Siatka T. viz Kašparová M.

Valentová J. viz Horáková R.

Žádníková P. viz Bartl T.

Krátké sdělení

Potúčková M. viz Šimunková V.

Šimunková V., Vitková Z., Potúčková M., Tichý E.: Možnosti ovplyvnenia liberácie alaptidu z dermálnych polotuhých liekov 275

Tichý E. viz Šimunková V.

Vitková Z. viz Šimunková V.

Z praxe

Šubert J.: K obsahu národní části Českého lékopisu z pohledu přípravy léčivých přípravků v lékárnách 132

Z historie farmacie

Drábek P.: Léčivé přípravky v Mattioliho herbáři z roku 1596 126

Drábek P.: Léčivé přípravky v pražských lékárnách koncem 16. století 229

Souhrny přednášek

X. sjezd České farmaceutické společnosti ČLS JEP (Olomouc, 17. května 2008) 135

Pokroky v lékových formách – Pracovní den Sekce technologie léků ČFS JEP (Praha, 15. ledna 2008) 39

XXX. pracovní dny sekce radiofarmacie české společnosti nukleární medicíny čls jep (Kolín, 28.–30. května 2008) 140

Z činnosti farmaceutických společností

X. sjezd České farmaceutické společnosti ČLS JEP (Komárek P.) 187

Slovenská farmaceutická spoločnosť 55 ročná (Čižmárik J.) 147

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti (Komárek P.) 45

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti (Komárek P.) 94

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti (Komárek P.) 187

Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti (Komárek P.) 278

Ze zasedání Rady FEUPS 2008 (Komárek P.) 278

Zprávy

Cena pro doc. RNDr. PhMr. Václava Ruska, CSc. (Lisá M.) 46

Doc. dr. Jan Baloun osmdesátníkem (Jahodář L.) 234

Docent Ing. Ivan Lacko je už sedemdesiatnikom (Horáková R., Sokolík J.) 148

Jubileum doc. RNDr. PhMr. Jaroslava Sovy, CSc. (Klimešová V.) 234

Jubileum doc. RNDr. Ruženy Čižmárikovej, CSc. (Horáková R., Sokolík J.) 47

K životnímu jubileu prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc. (Portych J.) 149

K životnímu jubileu prof. RNDr. Rolfa Karlíčka, DrSc. (Solich P., Pospíšilová M.) 103

Mezinárodní kongres historie farmacie (Lisá M.) 46

Oslavy životního jubilea nestorů české farmacie (Lisá M.) 150

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, 65 let (Kvasničková E.) 189

RNDr. PhMr. Václav Mareš (6. září 1927 – 12. srpna 2008) (Opletal L., Jůzová H.) 281

Sedmdesátka doc. RNDr. Jiřího Hartla, CSc. (Opletalová V., Doležal M.) 103

Sympozium farmaceutické technologie (Rabišková M.) 235

Význačný farmaceut RNDr. PhMr. Lumír Jindra se dožil 80 let(Žáček H., Komárek P.) 148

Životné jubileum prof. RNDr. Vladimíra Špringera, CSc. (Kovács P.) 48

Nové knihy

Fricke, U., Klaus, W.: Neue Arzneimittel, Band 17 – Fakten und Bewertungen von 2004 bis 2006 zugelassenen Arzneimitteln (Borovanský A.) 282

Hampl, F., Rádl, S., Paleček, J.: Farmakochemie (Kuchař M.) 84

Kircher, W.: Arzneiformen richtig anwenden(Malý J.) 50

Kolektiv autorů: INDEX NOMINUM(Malý J.) 152

Kolektiv autorů: Risk Management in the Pharmaceutical Industry (Malý J.) 220

Kundernatsch, H. (EDS.) et al.: PHARMAwasser (Jakost, výrobní zařízení a produkce) (Malý J.) 282

Mutschler, E., Geislinger, G., Kroemer, H. K., Ruth, P., Schäfer-Korting, M.: Mutschler Arzneimittelwirkungen – Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie (Borovanský A.) 214

Otto, H. H., Nieber, K.: Helwig/Otto Arzneimittel – Ein Handbuch für Ärzte und Apotheker (Borovanský A.) 152 Radějová, E., Černáková, J., Bakytová, A.: Manuál, lieky registrované v Slovenskej republike (Komárek P.) 62

Rusek, V., Valášková, L., Drha J.: Kouzlo barokní lékárny v Kuksu (Drábek P.) 16

Schmitz, R.: Geschichte der Pharmazie II. (Drábek P.) 50

EXCERPTA

Nový způsob aplikace (IONSYS) Fentanylu transdermálním systémem (Malý J.) 176

Podvýživa a nevhodná výživa (Malý J.) 16

Pokyny pro autory 51, 191, 236, 283


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa