Slovenská farmaceutická spoločnosť 55 ročná


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 147
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Široká odborná komunita si 23. 5. 2008 na akademickej pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave formou slávnostného seminára pripomenula 55. výročie založenie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS).

V hlavnom príspevku seminára „Vývoj SFS a jej perspektívy“ prezident SFS prof. RNDr. Jozef Čižmárik PhD. analyzoval jej vznik v roku 1953, kreovanie jej sekcií: farmaceutickej chémie, farmaceutickej analýzy, technologickej, lekárnickej, dejín farmácie, klinickej farmácie, homeopatických liekov a prírodných liečiv a spolkov farmaceutov v Bratislave, Martine, Košiciach, Banskej Bystrici, Michalovciach a v Západoslovenskom kraji a ich podiel na výsledkov pokroku vo farmaceutických vedách.

V ďalšej časti seminára stručne analyzoval výsledky siedmich Zjazdov SFS, ktoré sa uskutočnili od roku 1971.

V následnej časti venovanej súčasnosti analyzoval prácu a polohu SFS v FIP, EUFEPS vo ASCHFS s Českou farmaceutickou a Českou spoločností chemickou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť jej koordinovanej národnej a medzinárodnej spolupráce. Vysoko ocenil spoluprácu s FaF UK a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS).

V závere svojho vystúpenia analyzoval súčasný stav v SFS, v ktorej aktívne pracuje okolo 650 odborníkov vo vyššie uvedených sekciách a spolkoch.

Výbor SFS udelil diplom a titul Čestný člen SFS prof. Ing. Milanovi Remkovi, DrSc., Weberovu cenu SFS prof. Ing. Dr. Drs. H.c. Danielovi Bellušovi, RNDr. Richardovi Kvetňanskému, DrSc., prof. RNDr. Milanovi Melníkovi, DrSc., prof. RNDr. Liborovi Ebingerovi, DrSc. a prof. RNDr. Mikulášovi Pšenákovi, CSc. Nositeľmi Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu sa stali: doc. RNDr. Mária Bláhová, CSc. a RNDr. Július Godál. Čestné členstvo SLS bolo udelené prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi PhD.

Dekan FaF UK udelil SFS Pamätnú medailu FaF UK za významný podiel na rozvoji farmácie a farmaceutických vied na Slovensku a za mnohoročnú príkladnú spoluprácu s fakultou.

Pozdravný príhovor a poďakovanie za spoluprácu predniesol aj podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti a predsedníčka lekárnickej sekcie.

V závere seminára sa vytýčili úlohy, ktoré SFS očakávajú v najbližšej budúcnosti.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa