Biotická elicitace suspenzní kultury Trifolium pratense L.


Biotická elicitace suspenzní kultury Trifolium pratense L.

Mezi významné látky sekundárního metabolismu patří flavonoidy a isoflavonoidy. Suspenzní kultura Trifolium pratense L. (Fabaceae) má však nízkou produkci těchto metabolitů, a proto byla snaha zvýšit jí elicitací. K endogenním signálním látkám rostlinných obraných reakcí patří kyselina jasmínová, která v případě exogenní aplikace působí také jako biotický elicitor. V práci byl sledován vliv čtyř koncentrací kyseliny jasmínové na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L. (varieta DO-8 a varieta DO-9). Kultura byla kultivovaná na mediu podle Gamborga s přídavkem 2 mg.l⁻¹ 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny a 2 mg.l⁻¹ 6-benzylaminopurinu. Maximální zvýšení produkce flavonoidů oproti kontrole vyvolala u obou variet koncentrace 500 μmol (6hodinová aplikace o 140 % u variety DO-9 a 24hodinová aplikace o 65 % u variety DO-8). Produkci isoflavonoidů (genistinu, daidzeinu, genisteinu a formononetinu) stimulovala u obou variet nejvíce koncentrace 50 μmol (u variety DO-9 zvýšila 48hodinová aplikace obsah genistinu až o 845 %).

Klíčová slova:
suspenzní kultura Trifolium pratense L. – flavonoidy a isoflavonoidy – biotická elicitace – kyselina jasmínová


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka;  J. Dušek
Působiště autorů: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové ;  Department of Pharmacognosy
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 107-110
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Mezi významné látky sekundárního metabolismu patří flavonoidy a isoflavonoidy. Suspenzní kultura Trifolium pratense L. (Fabaceae) má však nízkou produkci těchto metabolitů, a proto byla snaha zvýšit jí elicitací. K endogenním signálním látkám rostlinných obraných reakcí patří kyselina jasmínová, která v případě exogenní aplikace působí také jako biotický elicitor. V práci byl sledován vliv čtyř koncentrací kyseliny jasmínové na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L. (varieta DO-8 a varieta DO-9). Kultura byla kultivovaná na mediu podle Gamborga s přídavkem 2 mg.l⁻¹ 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny a 2 mg.l⁻¹ 6-benzylaminopurinu. Maximální zvýšení produkce flavonoidů oproti kontrole vyvolala u obou variet koncentrace 500 μmol (6hodinová aplikace o 140 % u variety DO-9 a 24hodinová aplikace o 65 % u variety DO-8). Produkci isoflavonoidů (genistinu, daidzeinu, genisteinu a formononetinu) stimulovala u obou variet nejvíce koncentrace 50 μmol (u variety DO-9 zvýšila 48hodinová aplikace obsah genistinu až o 845 %).

Klíčová slova:
suspenzní kultura Trifolium pratense L. – flavonoidy a isoflavonoidy – biotická elicitace – kyselina jasmínová


Zdroje

1. Nürnberger, T., Scheel, D.: Trends Plant Sci., 2001; 6, 372.

2. Gundlach, H. et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1992; 89, 2389.

3. Luczkiewicz, M., Glód, D.: Plant Sci., 2003; 165, 1101.

4. Thiem, B.: Plant Sci., 2003; 165, 1123.

5. Lozovaya, V. V. et al.: Plant Physiol. Biochem., 2004; 42, 671.

6. Federici, E. et al.: Phytochemistry, 2003; 64, 717.

7. Souza, K. C. B., Bassani, V. L., Schyloval, E. E. S.: Phytomedicine, 2007; 14, 102.

8. Verhoeven, H.: J. Menopause, 2002; 2, 14.

9. Zhang, M. et al.: Nutr. Cancer, 2004; 49, 125.

10. Aaby, K., Hvattum, E., Skrede, G.: J. Agric. Food Chem., 2004; 28, 4595.

11. Michels, G. et al.: Toxicol. Lett., 2004; 151, 105.

12. Kim, J. D. et al.: J. Nutr. Biochem., 2006; 17, 165.

13. Gamborg, O. L., Miller, R. A., Ojima, K.: Exp. Cell Res., 1968; 50, 151.

14. Kašparová, M. et al.: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 44.

15. Czech Pharmacopoeia 2005, Praha, Grada, 2005, s. 1368.

16. De Rijke, E. et al.: Anal. Chim. Acta, 2002; 468, 3.

17. Tebayashi, S. et al.: Phytochemistry, 2000; 54, 387.

18. Wei, W. et al.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 2006; 70, 298.

19. Chong, T. et al.: Process Biochem., 2005; 40, 3397.

20. Kašparová, M., Siatka, T., Dušek, J.: Čes. slov. Farm., 2003; 52, 148.

21. Tůmová, L., Zápalková, R.: Čes. slov. Farm., 2002; 51, 96.

22. Pomahačová, B. et al.: Folia Pharm. Univ. Carol., 2006; 34, 29.

23. Satdive, R. K., Futzele, D. P., Eapen, S.: J. Biotechnol., 2007; 128, 281.

24. Filella, I., Penuelas, J., Llusia, J.: New Phytologist., 2006; 169, 135.

25. Gadzovska, S. et al.: Plant Cell Tiss. Org. Cult., 2007; 89, 1.

26. Kuzovkina, I. U. et al.: Rus. J. Plant Physiol., 2005; 52, 77.

Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa