Diagnostika a management infekce u předčasného porodu


Diagnostika a management infekce u předčasného porodu

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o úloze infekce v etiopatogenezi předčasného porodu a její management.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Přehled publikovaných dat.

Závěr:
Infekce je považována za nejvýznamnější příčinu předčasného porodu.

Současný výzkum směřuje k vyhledávání lokálních, cervikovaginálních markerů infekce. V prenatální péči má důležitou roli ultrazvuková cervikometrie, která společně s cervikovaginálními markery může vyčlenit skupinu žen s vysokým rizikem předčasného porodu. V intrapartální péči mohou cervikovaginální markery odhalit mikrobiální invazi do vyšších částí porodních cest a racionalizovat podávání antibiotik především u žen s předčasným odtokem plodové vody. V managementu předčasného porodu bylo přehodnoceno rutinní podávání antibiotik. Otázka optimálního antibiotika zůstává otevřena.

Klíčová slova:
předčasný porod, infekce, cervikální markery infekce, ultrazvuková cervikometrie


Diagnosis and Management of Infection and its Role in Preterm Labor

Objective:
Analysis of contemporary knowledge of infection and its role in etiology and pathogenesis of preterm labor.

Design:
Review article.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague.

Method:
An overview of published data.

Conclusion:
Infection is considered the most significant cause of preterm labor. The current research tend towards searching for local cervicovaginal markers of infection. An important role in the prenatal care is played by cervical ultrasonography which together with cervicovaginal markers can sort out the group of women with high risk of the preterm labor. Cervicovaginal markers can reveal microbial invasion into higher parts of the birth canals during the intrapartal care and justify the administration of antibiotics especially to women with the premature rupture of membranes. The routine administration of antibiotics was reevaluated in the management of preterm labor. The question of optimal antibiotics remains open.

Key words:
premature labor, infection, cervical markers of infection, cervical ultrasonography


Autoři: M. Koucký;  Z. Hájek;  A. Pařízek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 6-13
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o úloze infekce v etiopatogenezi předčasného porodu a její management.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Přehled publikovaných dat.

Závěr:
Infekce je považována za nejvýznamnější příčinu předčasného porodu.

Současný výzkum směřuje k vyhledávání lokálních, cervikovaginálních markerů infekce. V prenatální péči má důležitou roli ultrazvuková cervikometrie, která společně s cervikovaginálními markery může vyčlenit skupinu žen s vysokým rizikem předčasného porodu. V intrapartální péči mohou cervikovaginální markery odhalit mikrobiální invazi do vyšších částí porodních cest a racionalizovat podávání antibiotik především u žen s předčasným odtokem plodové vody. V managementu předčasného porodu bylo přehodnoceno rutinní podávání antibiotik. Otázka optimálního antibiotika zůstává otevřena.

Klíčová slova:
předčasný porod, infekce, cervikální markery infekce, ultrazvuková cervikometrie


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa