Kongenitální vaginální aplazie:laparoskopická rekonstrukce neovaginypodle Vecchiettiho při syndromu Mayer-vonRokitansky-Kuester-Hauser


Kongenitální vaginální aplazie:laparoskopická rekonstrukce neovaginypodle Vecchiettiho při syndromu Mayer-vonRokitansky-Kuester-Hauser

Cíl studie:
Vytvoření neovaginy u pacientek s kongenitální vaginální aplazií. Zhodnocení možnos-tí laparoskopického přístupu.Typ studie: Pilotní prospektivní.Sídlo studie: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie Nemocnice Na Homolce.Metodika: 4 pacientky s výše uvedeným syndromem byly zařazeny do studie. Byla použita laparo-skopická aplikace Vecchiettiho techniky. Operaci předcházelo klinické a ultrazvukové vyšetření.Výsledky: Nezaznamenali jsme žádné komplikace, délka operace byla 96 min. Po 14 dnech bylodosaženo uspokojivé vaginální délky.Závěr: Laparoskopický přístup k tomuto problému s sebou nese všechny výhody minimálně inva-zivního přístupu, ale i výhody klasické abdominální Vecchiettiho operace.

Klíčová slova:
kongenitální vaginální aplazie, laparoskopie, preperitoneální přístup


Congenital Vaginal Aplasia: LaparoscopicReconstruction of the Neovagina according toVecchietti in Mayer-von Rokitansky-Kuester-HauserSyndrome

Objective:
Creation of a neovagina in patients with congenital vaginal aplasia and evaluation oflaparoscopic approach.Design: Pilot prospective.Setting: Department of Gynaecology and Minimally Invasive Surgery Hospital Na Homolce.Methods: Four patients with the above mentioned syndrome were included and the laparoscopicmodification of the open Vecchietti™s technique was used. All patients had a complete clinicalexamination and ultrasound evaluation.Results: No complications were found. The mean duration of surgery was 96 min. After two weeksa satisfactory vaginal length was achieved in all patients.Summary: The laparoscopic approach has all advantages of minimally invasive surgery. At thesame time the advantages of Vecchietti™s open technique are maintained.

Key words:
congenital vaginal aplasia, laparoscopy, preperitoneal approach


Autoři: P. Bartoš
Působiště autorů: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta MUDr. P. Bartoš, FCOG M. MED
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (1): 45-47
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vytvoření neovaginy u pacientek s kongenitální vaginální aplazií. Zhodnocení možnos-tí laparoskopického přístupu.Typ studie: Pilotní prospektivní.Sídlo studie: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie Nemocnice Na Homolce.Metodika: 4 pacientky s výše uvedeným syndromem byly zařazeny do studie. Byla použita laparo-skopická aplikace Vecchiettiho techniky. Operaci předcházelo klinické a ultrazvukové vyšetření.Výsledky: Nezaznamenali jsme žádné komplikace, délka operace byla 96 min. Po 14 dnech bylodosaženo uspokojivé vaginální délky.Závěr: Laparoskopický přístup k tomuto problému s sebou nese všechny výhody minimálně inva-zivního přístupu, ale i výhody klasické abdominální Vecchiettiho operace.

Klíčová slova:
kongenitální vaginální aplazie, laparoskopie, preperitoneální přístup

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa