Časopis lékařů českých - Číslo 1/2011

Úvodník

3
IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny – na prahu páté dekády úspěšné existence
5
IKEM – odborné, politické a další souvislosti vzniku a dosavadního vývoje

Přehledový článek

7
Molekulární diagnostika dědičných forem intrahepatální cholestázy a familiárních hyperbilirubinémií

Milan Jirsa

14
Katetrizační ablace fibrilace síní

Petr Peichl, Robert Čihák, Dan Wichterle, Josef Kautzner

20
Hyperglykémie a její kontrola u dospělých pacientů v intenzivní péči

Tomáš Kotulák, Hynek Říha, Martin Haluzík

24
Akutní selhání jater: současná doporučení

Eva Kieslichová, Milan Ročeň, Soňa Fraňková, Pavel Trunečka

31
Specifika perioperační péče o pediatrické pacienty podstupující transplantaci jater

Olga Hyánková, Milan Ročeň, Eva Kieslichová, Vladimír Mixa, Martin Prchlík, Radana Kotalová, Julius Špičák, Miloš Adamec, Pavel Trunečka

34
Zemřelí dárci orgánů k transplantacím

Eva Pokorná


Zprávy

30
Plánované akce odborných složek ČLS JEP
83
Spolek lékařů českých v Praze

Původní práce

37
Imunohistochemická detekce glypicanu-3 zpřesňuje diagnózu hepatocelulárního karcinomu

Eva Honsová, Alena Lodererová, Soňa Fraňková, Martin Oliverius, Pavel Trunečka

41
Everzní endarterektomie arterie carotis interna: hodnocení výsledků po změně operační techniky

Libor Janoušek, Tomáš Marada, Jaroslav Chlupáč, Květoslav Lipár, Peter Baláž, Slavomír Rokošný, Ivan Matia, Miloš Adamec

44
Přínos dlouhodobé pulzatilní mechanické srdeční podpory u multiorgánově selhávajících pacientů v terminálním srdečním selhání

Ivan Netuka, Jiří Malý, Hynek Říha, Ondrej Szárszoi, Zora Dorazilová, Ivo Skalsky, Daniel Turek, Marián Urban, Jiří Kettner, Jan Pirk

49
Léčba diabetu transplantací izolovaných Langerhansových ostrůvků

František Saudek, Peter Girman, Jan Kříž, Zuzana Berková, Klára Zacharovová, Tomáš Koblas, Lenka Pektorová, Ema Vávrová, Martina Mindlová, David Habart, Jan Peregrin, Květoslav Lipár, Martin Oliverius, Eva Dovolilová, Evžena Číhalová, Vít Bobek

56
Transplantace ledviny v IKEM

Ondřej Viklický, Janka Slatinská, Marcela Bürgelová, Štefan Vítko, Mariana Urbanová, Renáta Lažanská, Vladimír Hanzal, Štěpán Bandúr, Vladimír Teplan, Ivo Matl, Libor Janoušek, Eva Honsová, Monika Drastichová, Jan Malý

60
Výsledky dlouhodobého sledování prvních 500 pacientů po transplantaci jater provedených v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze

Pavel Trunečka, Miloš Adamec, Julius Špičák, Eva Honsová, Eva Kieslichová, Věra Lánská, Jan Peregrin, Miloš Kučera, Libor Janoušek, Martin Oliverius, Pavel Drastich, Milan Ročeň, Roman Danč, Halima Gottfriedová, Soňa Fraňková, Jan Šperl, Eva Pokorná, Štefan Vítko, Jan Malý

68
Stanovení obsahu jaterního tuku metodou 1H MR spektroskopie

Milan Hájek, Monika Dezortová, Dita Wagnerová, Luděk Voska, Irena Hejlová, Pavel Trunečka

72
Transplantace jater u pacientů s trombózou v. portae

Libor Janoušek, Miloš Adamec, Martin Oliverius, Pavel Trunečka, Miloš Kučera

75
Vliv chirurgických komplikací na funkci transplantované ledviny

Slavomír Rokošný, Peter Baláž, Peter Wohlfahrt, Libor Janoušek, Miloš Adamec


Sjezdy

79
Molecular Diagnostic Europe
Hannover, 4. až 7. října 2010
81
Konference Tabák a zdraví po jedenácté v Lékařském domě
Praha, 5. listopadu 2010

Osobní zprávy

82
Prof. MUDr. Václav Čepelák, DrSc. osmdesátníkem

Knihy

84
Strouhal E, Vachala B, Vymazalová H.
Lékařství starých Egypťanů
I. staroegyptská chirurgie, Péče o ženu a dítě

Laureáti Nobelovy ceny

87
CHARLES BRENTON HUGGINS

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa