Zápis z jednání výboru č. 1/2013


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 24, 2013, č. 2, s. 141-142
Kategorie: Zprávy ČSIM

21. 2. 2013

Přítomni: Černý, Šrámek, Matějovič, Novák, Dostál, Cvachovec, Herold, Pařízková, Nalos, Drábková, Balík, Ševčík, Kula, Votavová

1. Volba předsedy, místopředsedy a vědeckého sekretáře.

V tajných volbách byli zvoleni:

Vladimír Černý – předseda

Martin Matějovič – místopředseda

Vladimír Šrámek – vědecký sekretář

Jan Maňák – pokladník

Pro nepřítomnost členů Revizní komise vyplněné hlasovací lístky k jednotlivým funkcím byly uloženy do obálek a zalepeny pro případ jakékoliv následné kontroly.

2. Cíle a směrování výboru pro volební období – základní návrhy/okruhy referuje Černý (viz příloha zápisu) diskuse členů výboru. Prosím všechny členy výboru o jejich návrhy/komentáře k navrhovaným cílům a úkolům do 15. 3., poté bude připraven návrh programového prohlášení nového výboru, návrh připraví Černý. Jednoznačná shoda na oslovení předsedů všech společností, které zastupují obory vzdělávacího programu s nabídkou ke spolupráci. Odpovídá Černý, termín nejpozději do konce března.

3. Informace o průběhu jednání na MZ stran restrukturalizace IP v ČR, referují Cvachovec, Matějovič, Černý.

4. Žádost MUDr. Bárty o povolení být školitelem pro obor Intenzivní medicína v situaci, kdy žadatel není nositelem specializované způsobilosti v oboru IM. Jednoznačné nesouhlasné stanovisko, hlavním důvodem je dostatek školitelů oboru IM v ČR. Černý zajistí předání stanoviska výboru žadateli.

5. EDIC v ČR – ústní část zkoušky proběhne letos v Plzni ve dnech 20.–21. 6., lokálním koordinátorem je Matějovič.

6. Podmínky udělování záštity ČSIM pro odborná sympozia organizovaná/sponzorovaná komerčními subjekty:

a) odborný program sympozia musí být schválen výborem ČSIM;

b) žadatel o záštitu musí složit na účet ČSIM poplatek za udělení záštity nejpozději 3 pracovní dny před termínem sympozia, výše poplatku je určována individuálně, nejméně však 10 tis. Kč;

c) záštita/propůjčení loga na vzdělávací akce sponzorované komerčním subjektem musí být explicitně zmíněna v partnerských smlouvách mezi sponzory a ČSIM na období trvání smlouvy.

7. Grant firmy Orionpharma ve výši 100 000 Kč na vypracování dokumentu ČSIM formulující zásady analgosedace na pracovištích intenzivní péče. Projekt koordinuje Černý.

8. Návrh firmy Abbott na edukační grant pro ČSIM – diskuse nad využitím. V případě získání grantu bude podpora směrována do projektu „Akademie ČSIM“, koordinátorem bude Šrámek.

9. Firma Fresenius slíbila podporu pro druhé vydání knihy Akutní selhání ledvin v intenzivní péči v Edici IM, editorem knihy je Novák.

10. Nový formát časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína – výbor ČSIM děkuje Heroldovi.

11. Kongres ČSIM 2013 – aktuální informace referuje Matějovič a Cvachovec.

12. Ekonomika ČSIM – referuje Votavová, aktuální přehled na vyžádání u Votavové.

13. Noví členové ČSIM schválení výborem budou vždy v co nejkratším možném termínu uvedeni na webu ČSIM, odpovídá Votavová.

14. Hlavičkový papír ČSIM na období 2013–2016 je přílohou zápisu.

Zapsal: Černý

Zápis prošel kontrolou místopředsedy a vědeckého sekretáře: 5. 3. 2013

Datum rozeslání zápisu členům výboru:

6. 3. 2013


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa