Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 5, s. 282-283
Kategorie: Doporučení ČSARIM

Pracovní skupina: Karel Cvachovec, Ivan Herold, Vladimír Černý, Pavel Ševčík, Michal Horáček

Uvedená verze doporučení byla schválena na jednání výboru ČSARIM dne 13. 9. 2011.


V předloženém dokumentu jsou uvedena rámcová doporučení České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny k omezování příjmu tekutin a stravy v souvislosti s anesteziologickou péčí, která vycházejí z materiálů „Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology“ [Eur J Anaesthesiol. 2011 Aug; 28(8):556-569], „American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters“ [Anesthesiology. 2011 Mar;114(3):495-511] a stanoviska Pracovní skupiny výboru ČSARIM pro „Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí“. Předložená doporučení nenahrazují klinický úsudek a pečlivé posouzení poměru přínosu a rizika postupů uvedených v jednotlivých doporučeních v konkrétních klinických situacích.

1. Úvod

 • Cílem doporučení je minimalizace výskytu a/nebo závažnosti aspirace nebo regurgitace žaludečního obsahu u pacientů podstupujících celkovou anestezii, regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorovanou anesteziologickou péči (dále jen anesteziologická péče).
 • Součástí předoperačního vyšetření je poučení pacienta v dostatečném předstihu o významu dodržení časových intervalů omezení příjmu tekutin a stravy před výkonem.
 • Rizikovou skupinu (regurgitace a aspirace) představují nejčastěji:
  • pacienti s onemocněním žaludku/jícnu,
  • obézní pacienti,
  • pacienti s poruchami pasáže zažívacím traktem,
  • pacienti s předpokladem obtíží při zajištění dýchacích cest,
  • pacienti s metabolickými onemocněními (např. diabetes mellitus),
  • těhotné.
 • Před zahájením anesteziologické péče je doporučeno ověřit, zda pacient doporučená omezení příjmu tekutin a stravy dodržel.
 • Rutinní použití prokinetik, blokátorů H2 receptorů, inhibitorů protonové pumpy, antacid, antiemetik nebo anticholinergik není v literatuře doporučováno.

2. Doporučení pro plánované výkony

2. 1. Tekutiny

 • Před plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutné dodržet alespoň 2 hodiny od posledního příjmu tzv. čirých tekutin, za něž se obvykle považují voda, čisté ovocné šťávy bez dužiny, čistý čaj nebo černá káva bez mléka.
 • Při časovém posunutí plánovaného výkonu o více než 2 hodiny je doporučeno příjem tekutin individuálně upravit a předejít žíznění a dehydrataci.
 • K zapití případné předoperační medikace lze podat malé množství vody (do 30 ml).

2. 2. Strava/jídlo

 • Při stanovení délky nezbytného lačnění je třeba přihlédnout k charakteru poslední stravy a jejího množství.
 • Před plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutné dodržet alespoň 6 hodin od posledního příjmu i tzv. lehkého jídla nebo mléka.
 • Příjem tučných a smažených jídel zpomaluje vyprazdňování žaludku a v těchto případech je doporučeno dodržet alespoň 8 hodin od posledního jídla.

2. 3. Sladkosti, žvýkačky, kouření

 • Před plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutno dodržet alespoň 6 hodin od posledního příjmu sladkostí.
 • V den výkonu s požadavkem anesteziologické péče nejsou žvýkačky vhodné.
 • V den výkonu s požadavkem anesteziologické péče je doporučeno nekouřit.

2. 4. Kojenci

 • Mateřské mléko

Před všemi plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutno dodržet alespoň 4 hodiny od posledního kojení.

 • Kojenecká strava

Před všemi plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutno dodržet alespoň 6 hodin od posledního příjmu kojenecké stravy.

3. Doporučení pro neodkladné výkony

U pacientů podstupujících neodkladné výkony je vždy třeba postupovat jako u výkonů „s plným žaludkem“ a zvolit tzv. bleskový úvod do anestezie (rapid sequence induction).

4. Souhrn


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2011 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa