Zápis z jednání výboru 4/2008


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 6, s. 329
Kategorie: Zprávy ČSIM

Praha 10. 9. 2008

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Maňák, Kula, Herold, Prchlík, Šrámek, Fedora, Vobruba, Ševčík

Revizní komise: Pařízková

Hosté: Vyhnánek

1. Doplnění zápisu z minulého jednání – výbor ČSIM se připojuje k mezioborovému doporučení týkající se peripartálního a poporodního krvácení („PPH guidelines“).

2. Poděkování výboru ČSIM organizátorům kongresu intenzivní medicíny 2008 v Plzni.

3. III. kongres intenzivní medicíny 2009

 • Termín 13.–15. 5. 2009.
 • Servisní organizace Guarant Praha (kontaktní osoba p. Puldová).
 • Předseda organizačního výboru – prim. Suchý (KARIM FN Hradec Králové).
 • Určení vědeckého výboru (odpovídá Černý, termín do 30. 9.).
 • Návrhy smluv se sponzory kongresu budou rozeslány členům výboru k připomínkám (odpovídá Černý).
 • Informace o průběhu příprav kongresu na příštím jednání výboru (odpovídá Černý).
 • Předpokládaná struktura kongresu – bloky jednotlivých oborů, pouze vyzvané přednášky, volná sdělení výhradně jako postery.

4. Plán akcí s účastí ČSIM (v závorce uveden formát účasti):

2009

 • 11. PG kurz sepse a MODS, Ostrava, leden (záštita ČSIM)
 • Žaludovy dny, Ústí nad Labem 8.–9. 4. (záštita ČSIM)
 • III. kongres intenzivní medicíny, místo bude upřesněno, 13.–15. 5. (pořádá ČSIM)
 • Kongres ČSARIM, České Budějovice, září (záštita ČSIM)
 • Dětská intenzivní medicína a anestezie, místo bude upřesněno, listopad, (záštita ČSIM)

2010

 • Společný IV. kongres intenzivní medicíny (pořádá ČSIM) a Central European Congress on Intensive Care Medicine (předpoklad formátu „ve spolupráci s ČSIM“)

Detaily všech akcí (přesný název akce, termín, místo, kontaktní osoba a webový odkaz) zaslat co nejdříve vědeckému sekretáři.

5. Sympozium firmy Fresenius „Objemová terapie a klinická výživa“, Znojmo 7. 11. 2008 – souhlas s udělením endorsement ve formátu „akce je pořádána ve spolupráci s ČSIM“.

6. Vzdělávání v intenzivní medicíně:

O aktuálních informacích referoval Ševčík:

 • situace v IPVZ,
 • měnící se struktura zájemců o atestaci z IM,
 • příprava nové verze MCQ testu.

Diskuse nad výkladem splnění kritérií požadavků vzdělávacího programu v IM.

Výjimky při zařazování lékařů do IM (dětská chirurugie a jiné).

Zdůrazněn význam školitele se SZ v oboru IM při hodnocení uchazeče.

Vobruba delegován jako odborný zástupce ČSIM pro MCQ test před atestací z IM. Adresa sekretariátu ČSIM: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové, tel.: 495 833 218, fax: 495 832 022, e-mail: karim@fnhk.cz.

Nutnost revize vzdělávacího programu v oboru IM (po vydání prováděcí vyhlášky k novelizaci zákona č. 95).

Každý člen výboru připraví 3 nové otázky typu MCQ z jakékoliv oblasti IM, každá otázka 4 možné odpovědi (správné mohou být 0–4), zasílat prosím na adresu Ševčíka (nejpozději do 30. 9.).

Aktuální stav projektu COBATRICE referoval Černý.

7. Kurz „Novinky v IM 2008“ pořádá Katedra AR a Výukové pracoviště IM IPVZ, (15.–19. 12. 2009, Praha), přípravu programu koordinuje Černý.

8. Volby do výboru ČSIM – zahájení voleb do konce roku 2008, přípravu koordinuje Maňák.

9. Ekonomika ČSIM – referoval Maňák.

10. Novák – žádost o udělení endorsement ČSIM pro knihu Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči (Novák, Matějovič, Černý a kol.), souhlas výboru.

11. Manuál auditu pracovišť IM – poděkování autorům návrhu (Šrámek, Novák I.), pracovní verze k dispozici členům výboru.

12. Šrámek – znovu otevřena diskuse nad problematikou „doporučené postupy, stanoviska ČSIM vs komerční subjekty“ (viz Zápis 3/2008, bod 8):

 • Rozsáhlá diskuse o roli komerčních subjektů v procesu formulování odborných stanovisek ČSIM.
 • Většina přítomných členů výboru bez změny stanoviska k problematice (viz Zápis 3/2008, bod 8).
 • Procentuální podíl pro ČSIM z celkové částky určené pro projekt (v případě účasti komerčního subjektu) nebyl určen.

13. Příští schůze výboru v listopadu, návrhy termínu budou rozeslány do 20. 9. 2008.

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a místopředsedy.

Zapsal Černý.


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2008 Číslo 6

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa