Postgraduální vzdělávání v intenzivní medicíně


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 3, s. 178
Kategorie: Zprávy ČSIM

1. Atestace

Dosud odatestovalo 81 uchazečů, z toho při atestacích v prosinci 2007 prospělo 44 uchazečů, 1 neprospěl. Na jarní termín 2008 je přihlášeno 69 uchazečů.

Navrhovaný termín MCQ testu 14. 5. 2008 v IPVZ, Ruská 85, Praha 10.

Termín jarních atestací: 16.–24. 6. 2008, atestační centra:

  • KARIM FN Brno – prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  • KAR FN Motol – prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
  • KARIM FN Hradec Králové – doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
  • ARK FN u sv. Anny v Brně – doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
  • ARK FN Plzeň – doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Vzhledem k počtu uchazečů o atestace předpokládáme, že atestace v následujícím období poběží ve dvou termínech – jarním a podzimním, v několika centrech v České republice.

Na základě návrhu výboru ČSIM nebude možné, aby uchazeč atestoval ve stejném zdravotnickém zařízení, v němž vykonává svou praxi.

Další pravidla jsou uvedena v příloze, kterou vypracoval doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.

2. Otázky MCQ testu

Otázky budou každého půl roku obměňovány, v současnosti se bude jednat o 50 otázek se 4 variantami odpovědí.

Test bude probíhat 2krát ročně v IPVZ Praha, asi měsíc před ústními atestacemi.

Nejbližší termín MCQ testu je 14. května 2008.

Nepřístupnost otázek veřejnosti.

3. Otázky k ústní atestaci

V současnosti ponecháváme stejný rozsah i obsah otázek – tedy 15 trojotázek, které pokrývají solidně problematiku oboru.

4. Vzdělávací program

V současnosti navrhujeme přechodné období cca 2 let, kdy bude platit stávající vzdělávací program (VP).

S novým vzdělávacím programem navrhujeme vyčkat do schválení tzv. euronovely zákona o vzdělávání, od jejího vydání pak počítat 2 roky přechodného období.

Kdokoli další vstoupí do oboru IM po zveřejnění nového VP, bude se již řídit tímto VP.

Povinná praxe v oboru: vzdělávací program je sedmiletý, přičemž vlastního VP se v současnosti týkají 2 roky, tedy 24 měsíců.

V přechodném období navrhujeme mírnou změnu formulace týkající se praxe v oboru: „24 měsíců minimální další povinné praxe v oboru intenzivní medicína, z toho minimálně 12 měsíců na akreditovaných pracovištích IM (pracoviště a délky pobytu na nich určí uchazečův školitel, s přihlédnutím k již získané specializaci a absolvované odborné praxi uchazeče)“.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2008 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa