Hodnocení tkáňové perfuze indikátorovou mikrodialyzační technikou – možnosti metody


Hodnocení tkáňové perfuze indikátorovou mikrodialyzační technikou – možnosti metody

Indikátorová mikrodialyzační technika využívá mikrodialýzu ke kvantitativnímu hodnocení regionální tkáňové perfuze. Speciálně konstruovaná tenká sonda se semipermeabilní membránou na jejím konci je zavedena do tkáně a dochází k výměně malých molekul mezi tekutinou v nitru sondy a intersticiem. Látka (indikátor) přiváděná do sondy zčásti difunduje do intersticia, odkud je eliminována resorpcí do krevních kapilár. Stupeň difuze indikátoru ze sondy je ve stacionárním stavu úměrný nejenom perfuzi tkáně, ale i řadě dalších faktorů, jakými jsou tkáňová difuzibilita indikátoru, rychlost perfuze sondy, stupeň ultrafiltrace tekutiny ze sondy, pohyb tkáně nebo sondy, prostorová heterogenita tkáně. Prvotní studie s uměle perfundovanými tkáněmi ukazovaly velmi dobrou korelaci mezi tkáňovou perfuzí a stupněm extrakce indikátoru, ale v pozdějších in vivo studiích byly naměřeny velmi malé nebo žádné změny extrakce při značných změnách tkáňové perfuze. Otázka validity indikátorové mikrodialyzační techniky pro kvantitativní hodnocení tkáňové perfuze dosud není definitivně dořešena. Požadavek na maximální přesnost celého postupu pro získání validních výsledků však téměř vylučuje možnost uplatnění metody v klinické praxi.

Klíčová slova:
mikrodialýza – indikátor – značená voda – etanol – tkáňová perfuze


Assessment of regional tissue perfusion by indicator microdialysis technique

Indicator microdialysis technique employs microdialysis for quantitative assessment of regional tissue perfusion. A special slim probe with a semi-permeable membrane at the tip is inserted into the tissue where small molecules are interchanged between the fluid inside the probe and the interstitial tissue. The indicator substance is supplied to the probe where it partly diffuses into the interstitial fluid and gets drawn into blood capillaries. In steady state diffusion of the indicator out of the probe is proportional to tissue perfusion. It is also influenced by many other factors such as tissue diffusibility of the indicator, intensity of probe perfusion, ultrafiltration of the fluid out of the probe, movement of the tissue or probe, spatial heterogeneity of the tissue etc. The first studies with artificial perfusion of tissues displayed a good correlation between tissue perfusion and tissue extraction of the indicator but later in-vivo studies showed little or no changes of indicator extraction with gross changes in tissue perfusion. The question of validity of indicator microdialysis technique for quantitative assessment of tissue perfusion is not finally answered yet. Because of the requirement for maximal precision when performing this technique to gain valid results, the use of this technique is almost excluded from clinical practice.

Key words:
microdialysis – indicator – ethanol – tissue perfusion


Autoři: V. Černý;  M. Šitina
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a ;  Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 3, s. 171-175
Kategorie: Intenzivní medicína - Souborný referát

Souhrn

Indikátorová mikrodialyzační technika využívá mikrodialýzu ke kvantitativnímu hodnocení regionální tkáňové perfuze. Speciálně konstruovaná tenká sonda se semipermeabilní membránou na jejím konci je zavedena do tkáně a dochází k výměně malých molekul mezi tekutinou v nitru sondy a intersticiem. Látka (indikátor) přiváděná do sondy zčásti difunduje do intersticia, odkud je eliminována resorpcí do krevních kapilár. Stupeň difuze indikátoru ze sondy je ve stacionárním stavu úměrný nejenom perfuzi tkáně, ale i řadě dalších faktorů, jakými jsou tkáňová difuzibilita indikátoru, rychlost perfuze sondy, stupeň ultrafiltrace tekutiny ze sondy, pohyb tkáně nebo sondy, prostorová heterogenita tkáně. Prvotní studie s uměle perfundovanými tkáněmi ukazovaly velmi dobrou korelaci mezi tkáňovou perfuzí a stupněm extrakce indikátoru, ale v pozdějších in vivo studiích byly naměřeny velmi malé nebo žádné změny extrakce při značných změnách tkáňové perfuze. Otázka validity indikátorové mikrodialyzační techniky pro kvantitativní hodnocení tkáňové perfuze dosud není definitivně dořešena. Požadavek na maximální přesnost celého postupu pro získání validních výsledků však téměř vylučuje možnost uplatnění metody v klinické praxi.

Klíčová slova:
mikrodialýza – indikátor – značená voda – etanol – tkáňová perfuze


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2006 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa