Zpoždění diagnózy HAE přes 50 let – reálný případ

Webinář uvedl svým sdělením profesor dermatologie Markus Magerl z univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. Věnoval se mimo jiné formám HAE i možnostem jeho léčby.

HAE, tedy choroba, pro niž je většinou (ne vždy) charakteristický defektní inhibitor C1 esterázy (C1-INH) nebo jeho deficit, se vyskytuje u 1 z 50 000 lidí. Často bývá diagnostikována se zpožděním, a to i velmi značným. Profesor Magerl a jeho tým zjistili na souboru 81 pacientů s HAE chybnou diagnózu v polovině případů (49,4 %), přičemž nejobvyklejší misdiagnózy zněly: apendicitida, alergie, duševní porucha, tonzilitida a žaludeční neuróza (Magerl M. et al., Orphanet J Rare Dis 2020). Přednášející použil pro demonstraci svých slov příběh ženy, která se dostavila na jeho pracoviště po více než půl století (!) trvání symptomů bez určení diagnózy.

Kazuistika

Žena narozená v roce 1955 poprvé navštívila specializované berlínské pracoviště v roce 2008. Příznaky angioedému (AE) nastoupily, když jí bylo 7–11 let. Od dětství se u ní objevovaly otoky (2−3× měsíčně) a 2× ročně výrazná bolest břicha, která trvala až 7 dnů. Vyšetřovaná byla pro alergii, alergii na mléko, poštípání hmyzem, ale diagnóza nakonec zněla „citlivé dítě“. Ve 12 letech (v roce 1967) podstoupila apendektomii kvůli apendicitidě a ve 38 letech (v roce 1993) hysterektomii.

Symptomy přetrvávaly, v průběhu času se diagnóza změnila ze „jste citlivá osoba“ na „jste psychicky nemocná“. U dcery se rozvinuly podobné obtíže a měl je rovněž otec pacientky. Užívala tedy analgetika, jinak nepodstupovala žádnou jinou léčbu.

Až v roce 2008 narazila v laickém tisku na článek o HAE a následně navštívila zmíněné centrum. Tam jí byla konečně stanovena diagnóza HAE – po více než 50 letech od nástupu příznaků (!). Za tu dobu ji přitom viděli pediatři, alergologové/dermatologové, gastroenterologové, otorinolaryngologové, chirurgové a lékaři na pohotovosti.

V roce 2008 zahájila léčbu ikatibantem on demand, s níž byla velmi spokojená.

V roce 2015 jí byl nasazen subkutánní C1-INH v dávce 60 IU/kg 2× týdně (OLE COMAPACT – otevřená extenze studie fáze III COMPACT). Symptomy vymizely.

A v roce 2017 byla převedena na lanadelumab 300 mg každé 2 týdny (OLE HELP). Pacientka zůstala bez symptomů a velmi spokojená.

Diagnostika a možnosti léčby HAE

Kdy tedy pomyslet na eventuální HAE? Medián věku, kdy nastupují symptomy, činí 12 let. Při odběru anamnézy by na HAE měly upozornit rekurentní AE od dětství nebo adolescence, pozitivita v rodinné anamnéze (> 80 % případů), abdominální ataky, neodpovídání na antihistaminika/kortizon. U 20 % těchto pacientů byly zaznamenány spontánní mutace (bez rodinné anamnézy). Známých mutací spojených s HAE je více než 450.

Podle laboratorních výsledků se rozlišují 3 formy této choroby:

  • Typ 1 (85 %): mutace v genu SERPING1, nižší koncentrace i funkce C1-INH a menší množství glykoproteinu C4.
  • Typ 2: mutace v genu SERPING1, normální nebo vyšší koncentrace, ale slabší funkce C1-INH a menší množství C4.
  • HAE s normálním inhibitorem C1 (HAE-nC1).

Existuje několik možností léčby, jež se užívají on demand nebo jako profylaxe:

  • Substituce defektního C1-INH nebo jeho deficitu: C1-INH odvozený z lidské plazmy nebo rekombinantní, užívá se intravenózně on demand nebo profylakticky, subkutánně jako profylaxe.
  • Antagonisté receptoru pro bradykinin B2: ikatibant, subkutánně on demand.
  • Antikalikrein: lanadelumab, subkutánně jako profylaxe.

V návaznosti na profesora Magerla přispěli se svými zkušenostmi zástupci různých specializací. Informace z jejich sdělení přinášíme v dalších samostatných článcích.

Eva Srbová
redakce MeDitorial

Zdroj: Magerl M. HAE: a rare disease – an elusive diagnosis. Could it be hereditary angioedema (HAE)? What to look out for. HAExpert, 2021 Mar 25.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa