O projektu

proLékaře.cz predstavuje nejväčší informačný portál v Českej republike a na Slovensku pre lekárov, kde je registrácia a vstup zdarma.

proLékaře.cz znamená

  • viac ako 60 medicínskych českých a zahraničných časopisov on-line – ČLS JEP, Ambit, Medical Tribune, Mladá Fronta, Prager Print, Geum, BMJ, BioMed Central, PLOS a iné.
  • Fulltexty nových čísiel – pre predplatiteľov po registrácii a vložení kódu z prebalu časopisu.
  • Archiv – nájdete pod každým časopisom.
  • Fulltextové vyhľadávanie v niekoľkoročnom archíve – vhodné pre nepredplatiteľov.
  • Kreditované kurzy - on-line kreditované kurzy ČLK a SLK z rôznych špecializácií, ihneď po absolvovaní kurzu dostáváte certifikát.
  • Doporučené témy – priestor pre novinky a užitočné informácie z vášho odboru.
  • Novinky – naši odborníci píšu pôvodné články naprieč špecializáciami.
  • On-line prednášky, reportáže, videá z kongresov – jednotlivo spracované prednášky z kongresov a videorozhovory s prednášajúcími.
  • Kariéra – prehľad najnovších inzerátov medicínských pracovných pozícií v celej ČR i zahraničí.

Spolupracujeme

Odborné časopisy exportujeme do medicínskych databáz:

Spolupracujeme s týmito odbornými spoločnosťami:

 
 
Zahraničné:

Povedali o nás

V súčasnej dobe sme bombardovaní záplavou často falošných správ. Poškodzujú nás lekárov, poskytovateľov liečby, ale hlavne našich pacientov. Dostať sa k pravdivým, užitočným informáciám je často zložité, až nepriateľské. Projekt proLékaře.cz považujem z oboch týchto hľadísk za výnimočný, skvelý. Práve ako špecialista neurochirurg se na projekt proLékaře.cz obraciam proto, aby som jednoduchým, priateľským postupom získal pravdivé informácie. Potrebujem ich nie len ako úzko zameraný odborník, operatér, ale ako lekár zaoberající se celou osobnosťou svojich pacientov.

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA 
Emeritný prednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN
Klinika ORL a Chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
Neurochirurgická klinika 3. LF UK

Projekt proLékaře.cz účinne pomáha zorientovať sa v každodennom návale informácií a dozvedieť sa to najdôležitejšie nielen vo svojom odbore, ale aj v odboroch ostatných. Z pohľadu geriatra se mi javia tieto presahy veľmi užitočné, protože tak ako sa nám vplyvom demografických zmien postupne geriatrizuje medicína, musíme byť často schopní oveľa širšieho pohľadu na našeho pacienta.
Ďalším nepochybným plusom je sprístupnenie medzinárodných databáz aj tým kolegom, ktorí nie sú zamestnanci fakultných nemocníc či iných veľkých celkov.“

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
prednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN v Brně,
zodpovedná redaktorka odborného časopisu Česká geriatrická revue


 Z môjho pohľadu je projekt proLékaře.cz prínosný predovšetkým online prístupom k fulltextom odborných článkov. Všetci, ktorí publikujú, si túto výhodu musia veľmi dobre uvedomovať. Okrem tlačenej verzie, umiestnenej v pracovni, je tak k dispozícii elektronická verzia časopisov prístupná online aj zo zahraničia. Okrem toho je táto služba poskytovaná na základe registrácie úplne zdarma.“

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
prednosta Porodnicko-gynekologické Kliniky FN a LF UP Olomouc,
šéfredaktor časopisu Česká gynekologie


„Projekt proLékaře.cz je v našich podmienkach unikátny. Predovšetkým umožňuje prístup k elektronickej verzii nášho časopisu Česká revmatologie. Pre predplatiteľov časopisu sú tak zdarma všetky články, vrátane tých najnovších. Tí, ktorí nemají časopis predplatený, môžu voľne vidieť články po 12 mesiacoch od ich uverejnenia. Archív obsahuje fulltext článkov vydaných v České revmatologii od roku 2005. Projekt proLékaře.cz napĺňa presne to, čo očakávame od moderného prístupu k elektronickým zdrojom. Jednoduchosť, komplexnosť a aktuálnosť. Nájdeme tu nielen údaje z vlastného, ale aj iných odborov, prezentáciu noviniek, videá prednášok, reportáže z kongresov, plán budúcich akcií, inzerciu a iné. Ja sám patrím medzi tých, ktorí majú najradšej všetko „na počítači“, protože tak články a ďalšie informácie nájdem najjednoduchšie, takže pre mňa je využitie toho, čo stránky proLékaře.cz ponúkajú, úplne prirodzené.„

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
predseda České revmatologické společnosti,
šéfredaktor časopisu Česká revmatologie


„Ako vedúci redaktor "nelekárskeho" časopisu sa kvalifikovane k obsahu projektu nemôžem svojim menom vyjadrovať. Oceňujem však prácu kolektívu spoločnosti MeDitorial pre časopis Česká a slovenská farmacie, ktorého elektronická verzia môže pomôcť odborníkom a záujemcom z farmaceutických odborov a v anglickej verzii pri citovaní článkov z tohto časopisu v zahraničí.“

doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD.
šéfredaktor časopisu Česká a slovenská farmacie


proLékaře.cz považujem za úspěšný projekt, ktorý lekárom všetkých odborov umožňuje sústavne sledovať odbornú literatúru množstva základných medicínskych odborov a uľahčuje im pomocou zadaných hesiel vyhľadávať publikované články k nimi sledovaných tém.“

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
výkonný redaktor časopisov Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Kam ďalej


Časopisy

Doporučené témy

Kreditované kurzy

Novinky

Domáce a zahraničné kongresy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa