Zvýšený příjem folátů ve stravě zvyšuje po asistované reprodukci pravděpodobnost narození živého dítěte

17. 12. 2014

Analýza 232 žen z prospektivní kohortové studie, které podstoupily asistovanou reprodukci, ukázala, že u žen s vyšším příjmem kyseliny listové ve stravě bylo s větší pravděpodobností dosaženo porodu živého dítěte. Studie byla provedena v Massachusetts General Hospital Fertility Center v USA a její výsledky byly publikovány v říjnu 2014 v časopise Obstetrics and Gynecology.

Složení jídelníčku bylo u žen zjišťováno před asistovanou reprodukcí pomocí validovaného dotazníku. Údaje o klinických výsledcích reprodukční metody byly zjištěny ze zdravotní dokumentace. Hodnocena byla souvislost mezi příjmem folátů ve stravě a výsledkem asistované reprodukce po úpravě na kalorický příjem, věk, body mass index, rasu, kouření, diagnózu infertility a typ protokolu.

Průměrný věk žen byl 35,2 roku a průměrný denní příjem folátů ve stravě činil 1778 μg. Ženy byly rozděleny do kvartilů podle denní konzumace folátů: < 400 μg v nejnižším kvartilu a > 800 μg v nejvyšším kvartilu. Adjustovaný podíl zahájených cyklů asistované reprodukce, které vedly k porodu živého dítěte, činil 30 % v nejnižším kvartilu, 47 %, resp. 42 %, ve druhém a třetím kvartilu a 56 % v nejvyšším kvartilu (p pro trend = 0,01). Zvýšený příjem folátů byl také spojen s vyšší pravděpodobností úspěšné fertilizace a nižším podílem selhání cyklů před transferem embrya, s vyšší pravděpodobností implantace a dosažení klinického těhotenství.

Je známo, že příjem kyseliny listové před otěhotněním a na počátku těhotenství působí jako účinná prevence defektů neurální trubice u dítěte. Doporučená dávka je 400 μg denně před otěhotněním, což prakticky znamená doporučení pro všechny ženy ve fertilním věku, a 600 μg denně v prvních 3 měsících těhotenství. Suplementace kyselinou listovou je indikována zvláště u rizikových těhotenství (vícečetná těhotenství, placenta previa, abrupce placenty, kuřačky, abúzus alkoholu a drog, předchozí spontánní potraty či nízká porodní hmotnost dítěte, vrozené vady). U žen, které v předchozích těhotenstvích porodily děti s vývojovými vadami nervového systému, se podává 10 mg kyseliny listové ob den.

Výsledky popsané studie ukazují, že dostatečný příjem folátů by mohl mít příznivý vliv i na výsledky asistované reprodukce. V tomto případě se zřejmě bude jednat o dávky > 800 μg/den.

(zza)

Zdroj: Gaskins A. J., Afeiche M. C., Wright DL, et al. Dietary folate and reproductive success among women undergoing assisted reproduction. Obstet Gynecol. 2014 Oct; 124 (4): 801–9.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa