WHO plánuje zařadit závislost na hraní her mezi duševní poruchy

9. 4. 2018

Počítačové hry způsobují závislost pouze u zlomku lidí, vzhledem k narůstajícímu počtu uživatelů tohoto druhu zábavy se však jedná o nezanedbatelné číslo. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto plánuje zařadit do 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD, v češtině označována zkratkou MKN) hraní počítačových a jiných videoher mezi duševní poruchy.

Narůstající problém

Dosud publikované studie naznačují, že duševní porucha v podobě závislosti na hraní počítačových her postihuje pouze malý podíl lidí participujících na tomto typu aktivity. Počet jedinců vykazujících známky závislosti se pohybuje řádově v jednotkách procent. Vzhledem k narůstajícímu počtu hráčů počítačových a jiných videoher se však jedná o nezanedbatelné číslo. Světová zdravotnická organizace tak v reakci na tuto skutečnost plánuje začlenit závislost na hraní počítačových her do 11. revize MKN (ICD-11), jejíž aktualizace bude zveřejněna v polovině roku 2018.

Charakteristický vzorec chování

V předloze ICD-11 se závislost na hraní počítačových her řadí do skupiny 06, mezi duševní poruchy. Porucha je charakterizována perzistentním nebo rekurentním vzorcem chování v podobě hraní videoher on-line (tj. přes internet) nebo off-line. Projevuje se poruchou kontroly nad hraním her (např. frekvence, intenzita, trvání), zvýšenou prioritou hraní před ostatními životními zájmy a každodenními činnostmi, pokračováním nebo eskalací hraní i v případě vzniku negativních následků.

Vzorec chování je dostatečně závažný, aby vedl k výraznému narušení osobních, rodinných, sociálních, vzdělávacích, profesních či jiných oblastí fungování. Vzorec herního chování může být kontinuální, epizodický nebo rekurentní. Pro stanovení diagnózy musí tento vzorec chování trvat alespoň 12 měsíců, ačkoliv požadovaná doba trvání může být zkrácena, pokud jsou splněny všechny diagnostické požadavky a příznaky duševní poruchy jsou závažné.

Hazardní hraní samostatně 

Do této diagnózy nebude zahrnuto hazardní hraní, které již v současné době představuje vlastní nozologickou jednotku.

(holi)

Zdroje: 
1. WHO. Gaming Disorder. WHO online Q&A, 2018 Jan. Dostupné na: www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en
2. ICD-11 Beta Draft. 6C71 Gaming disorder. Dostupné na: https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa