Účinnost a tolerance nízkoobjemové přípravy na kolonoskopii

17. 5. 2016

Kolonoskopie je běžným screeningovým vyšetřením, které umožňuje zachytit kolorektální karcinom v časné fázi nebo teprve ve stadiu prekancerózy. Předpokladem úspěšného vyšetření je dobrá příprava střeva, tedy jeho úplné vyprázdnění, protože jakékoliv zbytky potravy zhoršují přehlednost sliznice.

V minulosti se k vyprázdnění střeva před vyšetřením používaly převážně velkoobjemové metody, nejčastěji pomocí 4 litrů roztoku polyethylenglykolu neboli makrogolu (např. Fortrans, Forlax). Nicméně pacienti mají často s požitím tak velkého objemu nedobře chutnajícího roztoku problém, což vede ke špatným výsledkům vyprázdnění.

Přípravky s obsahem pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu

V nedávné dobře pak byly představeny nové hyperosmolární přípravky, které mají podstatně lepší toleranci ze strany pacientů, protože se jedná o menší objem projímadla s lepší chutí. Čisticí efekt nicméně zůstává zachován. Jedná se o preparáty s obsahem pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu (např. PicoPrep). Pikosulfát sodný je stimulační laxativum, zatímco magnezium-citrát zadržuje ve střevě vodu a tím ho pomáhá vyčistit.

Studie publikovaná v časopisu Digestive and Liver Disease porovnávala účinnost a toleranci preparátu s obsahem pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu se standardní velkoobjemovou přípravou. Bylo do ní zařazeno 200 pacientů, kteří měli v budoucnu absolvovat kolonoskopické vyšetření. Kvalita čistoty střeva byla hodnocena pomocí The Boston Bowel Preparation Scale a Aronchick Bowel Preparation Scale. Zároveň pacienti vyplňovali dotazníky ohledně spokojenosti s metodou vyprázdnění.

Výsledky studie

Dle zveřejněných výsledků nebyla příprava pikosulfátem sodným / magnezium-citrátem, co se týče kvality vyprázdnění střeva, horší než standardní příprava s využitím makrogolu (dosažení ≥ 6 bodů na škále The Boston Bowel Preparation Scale bylo v případě pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu 80 % vs. 82 % u makrogolu [p = 0,718]; v případě stupnice Aronchick Bowel Preparation Scale u pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu 93 % vs. 96 % u makrogolu; [p = 0,352]). Nespornou výhodou pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu ovšem byla mnohem lepší tolerance. Kombinace pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu měla podstatně méně nežádoucích účinků na zažívací trakt a jako velké pozitivum pacienti udávali rovněž mnohem lepší chuť.

Závěr

Preparáty s obsahem pikosulfátu sodného / magnezium-citrátu nejsou v přípravě střeva horší než dosud užívaný makrogol, mají ale podstatně lepší toleranci ze strany pacientů.

(epa)

Zdroj: Yoo I. K., Lee J. S., Chun H. J. et al. A randomized, prospective trial on efficacy and tolerability of low-volume bowel preparation methods for colonoscopy. Dig Liver Dis 2015 Feb; 47 (2): 131−137; doi: 10.1016/j.dld.2014.10.019.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa