U osob s prediabetem může konzumace ryb snížit celkový cholesterol

11. 3. 2019

Průzkum zahrnující 1520 jedinců ukázal, že u osob s prediabetem, nikoliv s normální glykémií je průměrná konzumace ryb nejméně 18 g/den spojena s nižší hladinou celkového cholesterolu.

Sledovaná populace a metodika výzkumu

Údaje pocházejí ze 6. korejského národního průzkumu zdraví a výživy. U dobrovolníků byly provedeny krevní testy a hodnocen příjem potravy. Účastníci byli rozděleni do skupiny s prediabetem (glykémie nalačno 5,55–7,00 mmol/l; n = 291) a s normální glykémií (glykémie nalačno < 5,55 mmol/l; n = 1229). Průměrný věk osob s prediabetem činil 51 let u mužů (n = 144) a 53 let u žen (n = 147). Dále byli účastníci rozděleni podle konzumace ryb do podskupiny s průměrným zkonzumovaným množstvím ≤ 17 g/den (81 osob s prediabetem), 18–93 g/den (84 osob s prediabetem) a ≥94 g/den (126 osob s prediabetem).

Vliv konzumace ryb na metabolické rizikové faktory (celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, krevní tlak a obvod pasu) byl hodnocen pomocí mnohočetné logistické regresní analýzy.

Výsledná zjištění

Příznivý vliv vyšší konzumace ryb byl zjištěn pouze u osob s prediabetem a pouze u celkového cholesterolu, a to v modelu 1 bez úpravy na zavádějící faktory i v modelu 2 po zohlednění pohlaví. Při porovnání se skupinou s nejnižší konzumací ryb byl poměr šancí (OR) hladiny celkového cholesterolu > 5,2 mmol/l u skupiny se střední konzumací ryb 0,422 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,211–0,845) v modelu 1 a 0,422 (95% CI 0,210–0,846) v modelu 2 a u skupiny s vysokou konzumací ryb 0,555 (95 % CI 0,311–0,989) v modelu 1 a 0,549 (95% CI 0,302–0,997) v modelu 2.

Závěr

Autoři uzavírají, že osoby s prediabetem by měly konzumovat rybí maso v množství nejméně 18 g/den, čímž si mohou udržet příznivou hladinu celkového cholesterolu.

(zza)

Zdroj: Kim K. Y., Park J. S. Impact of fish consumption by subjects with prediabetes on the metabolic risk factors: using data in the 2015 (6th) Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. Nutr Res Pract 2018 Jun; 12 (3): 233–242, doi: 10.4162/nrp.2018.12.3.233.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa